דפים:
1 
תולדות תורת הסוד העברית
כרך תשיעי
המקובלים בספרד במאה השלוש עשרה


פרק ראשון: האחים הכהנים: הבעייה ההיסטורית

א. "גנוסטיקאים"?
ב. כתבי ר' יעקב בן יעקב הכהן
ג. כתבי ר' יצחק הכהן
ד. כתבי ר' משה מבורגוס
ה. ר' טודרוס בן יוסף הלוי אבולעפיה
ו. שמושא רבא: דימונולוגה, מאגיה והאצילות השמאלית

פרק שני: פירוש האותיות לר' יעקב הכהן

א. מעמדן של האותיות בעולם העליון
ב. האות בי"ת ומעשה בראשית
ג. המרכבה, החיה ששמה ישראל ומטטרון
ד. תפילה, ענוה וכוחות המרכבה

פרק שלישי: סודות המרכבה, השמות הקדושים ומטטרון לר' יעקב הכהן

א. מעמדה של המרכבה בתורת האחים הכהנים
ב. פירוש המרכבה לר' יעקב הכהן: פנימיות התורה וסוד השם
ג. סודות מטטרון בספר האורה לר' יעקב
ד. סוד שם שד"י בפירוש ספר יצירה לר' יעקב.

פרק רביעי: המאמר על האצילות השמאלית לר' יצחק הכהן

א. המערכת האלוהית של כוחות הרע
ב. האצילות הימנית
ג. בריאת העולם והאצילות השמאלית
ד. העולם והכוחות הדימוניים
ה. אויר הנבואה ואויר השדים
ו. שרשיו של הרע ותחומי הדואליזם
ז. אדם הראשון, סמאל ולילית
ח. מלחמות המשיח

פרק חמישי: הטעמים, הנקודות והמרכבה בכתבי ר' יצחק הכהן

א. תורת הרע והגאולה בספר טעמי הטעמים
ב. הטעמים, הספירות וימות המשיח
ג. פירוש הנקודות והכוחות העליונים
ד. פירוש המרכבה לר' יצחק הכהן
ה. חזיון המרכבה ותהליך הנבואה
ו. סודות הקשת והנוגה, סנדלפון והשכל הפועל

פרק שישי: ספר העמוד השמאלי לר' משה מבורגוס

א. פתיחת החיבור: התיאודיצאה ושלילת עצמאותו של הרע
ב. הספירות העליונות שמצד שמאל
ג. דמותו של הכוח השטני
ד. סמאל, לילית וכוחותיהם
ה. גן עדן, הנחש והחטא
ו. תחומה של לילית
ז. בעקבות העמוד השמאלי: החטא והגאולה

פרק שביעי: סודות המרכבה והשמות לר' משה מבורגוס

א. פירוש שם מ"ב אותיות לר' משה מבורגוס
ב. סוד בשכמל"ו ובת המלך שהריחה ציקי קדירה
ג. סודם של שמות הקודש ובעיית שימושיהם
ד. דרכי ההתגלות האלוהית לנביאים
ה. מבנהו של החזיון הנבואי: המנורה והנרות בחזון זכריה
ו. המרכבה, הספירות והמציאות הארצית

פרק שמיני: קבלת ר' טודרוס הלוי אבולעפיה

א. ר' טודרוס אבולעפיה וספרו שער הרזים: מעמדה של תורת הסוד
ב. האלוהות, המידות, המרכבה והאדם
ג. תורת הלשון והמאבק הקוסמי בין הטוב והרע
ד. בעיית מוצאו של הרע
ה. תורת הנפש בספר הרזים

פרק תשיעי: ספר כתר שם טוב לר' אברהם מקולוניה

א. תורת האלוהות ומקור הסמכות של ר' אברהם מקולוניה
ב. אותיות השם
ג. פירוש עשר הספירות
ד. עולם האלוהות והמציאות הארצית

פרק עשירי: משנתו של ר' יצחק אבן לטיף

א. בין קבלה לפילוסופיה
ב. היחס לפילוסופיה
ג. ג. השפעת האיסמעיליה

פרק אחד עשר: מעמדו של ר' אברהם אבולעפיה בתולדות תורת הסוד העברית

א. אבולעפיה ובני דורו
ב. חייו, כתביו, תלמידיו ויריביו
ג. האוטוביוגראפיה החזיונית-משיחית של אבולעפיה
ד. דמותו של אבולעפיה בספרות המחקר
ה. היסוד המשיחי במשנתו של אבולעפיה
ו. קבלה נבואית לעומת קבלה מסורתית
ז. מסעו של אבולעפיה לרומי
ח. האם הושפע אבולעפיה ממקורות זרים בתיאור החווייה האכסטאטית?
ט. אבולעפיה, יואכים מפיורי ואבן אל ערבי
י. היחס לנצרות ולאיסלאם ומעמדה של הלשון העברית: מספר אור השכל
יא. לתורת הלשון: אותיות, מספרים ומילים

פרק שנים עשר: יצירתו הספרותית של אברהם אבולעפיה

א. היקפם וייחודם של כתבי אבולעפיה
ב. חיבוריו הפרשניים
ג. החיבורים המוקדמים
ד. החיבורים העיוניים המרכזיים
ה. אמרי שפר: ספרו האחרון של אבולעפיה
ו. אגרת שבע נתיבות התורה

פרק שלושה עשר: אבולעפיה ותורת הסוד: מעשה בראשית, מעשה מרכבה והקבלה המסורתית

א. מעשה בראשית וקדמות העולם
ב. מעשה מרכבה והמסורת האפוקליפטית
ג. אגרת "וזאת ליהודה": התשובה לקיטרוגו של הרשב"א
ד. היחס לתורת הספירות

פרק ארבעה עשר: ספרי הנבואה והחזון האפוקליפטי והמשיחי

א. הישארות הנפש ותחיית המתים
ב. פירוש ספר מליץ
ג. מגלות לגאולה
ד. גילוי שם של מ"ב אותיות
ה. ספר איש אדם וספר הברית

פרק חמישה עשר: ספר העדות וספר ההפטרה

א. ספר העדות: לאחר המסע לרומי
ב. חזיונות אפוקליפטיים
ג. ספר הישר
ד. ספר ההפטרה: סיום הקובץ של פירושי ספרי הנבואה
ה. הסיום: חותם ההפטרה

פרק שישה עשר: "ספר האות" – חזיונותיו הסתומים של אבולעפיה

א. שני רבדי משמעות
ב. שני חזיונות אפוקליפטיים
ג. חזיון הגאולה השלימה

פרק שבעה עשר: החווייה המיסטית בספר "שערי צדק"

א. ספר שערי צדק לר' נתן בן סעדיה
ב. השלב הראשון: תהליך הלמידה
ג. ג. דרך השמות והחווייה המיסטית


דפים:
1 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English