דפים:
1 
כרך שביעי: התוכן

פרק ראשון: תורת הסוד והחווייה המיסטית בספר העיון

א. מקומו של חוג העיון בתולדות תורת הסוד העברית
ב. יצירה במסגרת חוג ויצירה פסבדו-אפיגראפית
ג. ספר העיון, מקורותיו ומבנהו
ד. ספר העיון, הכבוד הנסתר והאחדות השווה
ה. האחדות והריבוי
ו. "המאציל העליון", "החכמה הקדומה" ו"אור החיים"
ז. החשמל, השם והמרכבה
ח. הכוחות העליונים, ספירות ומרכבה

פרק שני: ספר מעיין החכמה מחוג העיון: חזיוניות מיסטית מעוצמת

א. ייחודו של ספר מעיין החכמה
ב. השם ואותיותיו
ג. האורות העליונים
ד. ההתגלות בנקרת הצור והחווייה המיסטית
ה. מערכת הכוחות העליונים ודירוגה
ו. הציור המאוחד של ראשית ההווייה
ז. סיכום

פרק שלישי: פירוש שם של ד' אותיות מחוג העיון

א. פירוש ארבע אותיות השם
ב. ספר יצירה ומעשה הגולם
ג. שם של מ"ב אותיות וכוונת התפילה

פרק רביעי: מערכת הכוחות: מדרש שמעון הצדיק

א. פירוש השם ומערכת הכוחות
ב. שבעה ושלושה עשר כוחות
ג. ההתמזגות עם תורת הספירות הקבלית: "ספר הייחוד"

פרק חמישי: מקומו של ספר הבהיר בתולדות תורת הסוד העברית

א. "מיתוס", "סמל" ו"גנוסיס"
ב. "רב שכבתיות" ו"רוח האומה"
ג. לתולדות המחקר
ד. מקורותיו של ספר הבהיר ובעיית המקוריות
ה. האם הגיע ספר הבהיר מאשכנז?
ו. מאפיינים אישיים של מחבר ספר הבהיר
ז. שתי תפיסות של ההיסטוריה

פרק שישי: מעשה בראשית ותורת האותיות בספר הבהיר

א. מעשה בראשית: מסורת וחידוש
ב. ב. תהו ובהו, אור וחושך, טוב ורע
ג. מדרש האותיות, הנקודות והטעמים
ד. אותיות אל"ף, שי"ן ובי"ת
ה. הנו"ן, המ"ם ואחרית הימים
ו. סימני הניקוד והטעמים

פרק שביעי: טעמי המצוות, התיאורגיה ומשמעות הקדושה

א. מעמד המצוות בספר הבהיר
ב. רמזים לתפיסה תיאורגית בספר הבהיר
ג. קדושה, תפילה, קרבן

פרק שמיני: השמות הקדושים

פרק תשיעי: תפיסת השטן, תורת הרע ואמונת הגלגול

א. תיאורי השטן ותפקידיו
ב. השטן והנחש בגן עדן
ג. אמונת הגלגול: הצגה חיובית של הרעיון
ד. המשלים המציגים את אמונת הגלגול
ה. מעמדו של הגלגול בתורתו של ספר הבהיר

פרק עשירי: האילן, הגן והמעיין בספר הבהיר

א. האילן ועולם האלוהות
ב. ב. האילן וזרועות העולם
ג. האילן והמאמרות

פרק אחד עשר: השכינה כדמות נקבית

א. בעיית הדו-מיניות ומקורותיה של התפיסה החדשה
ב. תיאורי הדמות הנקבית (שלא באמצעות משל)
ג. המשלים: מלכה, בת מלך, מטרוניתא
ד. סיכום

פרק שנים עשר: עשרה המאמרות

א. מאי ניהו עשרה מאמרות
ב. הכוחות העליונים
ג. שביעי ושמינו
ד. המאמרות האחרונים
ה. סיכום: ייחודו של ספר הבהיר

פרק שלושה עשר: ראשית הקבלה בפרובאנס – מבט היסטורי

א. מקומה של פרובאנס בתולדות תורת הסוד
ב. קבלת פרובאנס והפילוסופיה היהודית
ג. המצע הטכסטואלי
ד. הרקע הרוחני בסביבה הנוצרית
ה. הרקע הרעיוני: בתי המדרש
ו. גילוי אליהו: ראשית המיסטיקה או ראשית הקבלה

פרק ארבעה עשר: הראב"ד, ר' יעקב הנזיר וכוונת התפילה

א. הראב"ד: בעל סוד או מקובל?
ב. קדושת הזיווג ושלילת הפילוסופיה: ספר בעלי הנפש לראב"ד
ג. ראשיתה של התפילה המיסטית בקבלת פרובאנס
ד. התפילה הפנימית ומילות התפילה
ה. כוונות התפילה של הראב"ד ור' יעקב הנזיר
ו. ביקורתו של ר' מאיר בר' שמעון על תורת התפילה של המקובלים
ז. "שער הכוונה למקובלים הראשונים"

פרק חמישה עשר: ר' יצחק סגי נהור

א. דמותו ומעמדו של ר' יצחק סגי נהור
ב. תורת הרע והאסכטולוגיה בכתבי ר' יצחק סגי נהור
ג. אגרת ר' יצחק סגי נהור לחכמי גירונה

פרק שישה עשר: התהוות הכוחות האלוהיים על פי פירוש ספר יצירה לר' יצחק סגי נהור

א. אופיו ודרכו של פירוש ספר יצירה לריס"ן
ב. פירוש פתיחתו של ספר יצירה
ג. הספרים, ההוויות והספירות
ד. הכוחות העליונים
ה. המידות, האדם וההתבוננות המיסטית

פרק שבעה עשר:האותיות והבריאה בפירוש ספר יצירה לר' יצחק סגי נהור

א. ספירות ואותיות
ב. אמות ואבות, זכר ונקבה, דממה ודיבור
ג. כפילויות וניגודים
ד. שישה קצוות והעולם הנברא

פרק שמונה שער: תורת הקבלה של ר' אשר בן דוד

א. תורת הספירות ופירוש השם המפורש
ב. תפיסת השכינה והנבואה
ג. תורת ההתגלות של ר' אשר בן דוד
ד. טעם תחיית המתים לפי ר' אשר בן דוד
ה. נספח: חישוב הקץ על פי פסוקי דניאל לר' אשר בן דוד

דפים:
1 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English