דפים:
1 
תוכן
כרך רביעי

הקדמה

פרק ראשון: תורת הסוד בתקופת הגאונים

א. תקופת ביניים
ב. כופרים ומורדים
ג. מקורות עלומים לראשיתה של הקראות
ד. עדותו של אגוברד מליאון על אמונות היהודים
ה. ראשיתה של ההגות הפילוסופית

פרק שני: המשיחיות היהודית בראשיתם של ימי הביניים

א. מאפייניה העיקריים של התופעה המשיחית
ב. שיבוץ כיבושי האיסלאם באפוקליפסה המשיחית
ג. ישמעאל, אברהם והמשיח בפרקי דר' אליעזר
ד. אבו עיסא ויודגאן
ה. אבלי ציון
ו. "התנועות המשיחיות בימי מסעי הצלב"

פרק שלישי: מעשה בראשית לפי רב סעדיה גאון: הפירוש לספר יצירה

א. רב סעדיה וספר יצירה בימי הביניים
ב. ספר יצירה ואברהם אבינו
ג. משנתו של ספר יצירה לפי רס"ג
ד. בקיעת הדיבור באויר
ה. רצון האל, האימננציה וההתגלות

פרק רביעי: תורת ההתגלות והכבוד של רב סעדיה גאון והפולמוס עם סלמון בן ירוחים

א. בעיית התיאורים האנתרופומורפיים במחשבה היהודית בימי הביניים
ב. תורת הכבוד: הכוח העליון המתגלה
ג. ספר מלחמות השם לסלמון בן ירוחים ופולמוסו נגד התלמוד
ד. הסאטירה על שיעור קומה
ה. שר של תורה
ו. תשובתו של רב סעדיה גאון: הכבוד העליון

פרק חמישי: משיחיות ואסכטולוגיה במשנתו של רב סעדיה גאון

א. מסורת וחידוש באסכטולוגיה בראשיתם של ימי הביניים
ב. תחיית המתים במשנת רב סעדיה
ג. הגאולה המשיחית והחזון האפוקליפטי
ד. העולם הבא – עולם הגמול הנצחי

פרק שישי: ביקורת והתרסה בספר אלפא ביתא דבן סירא

א. הספר ומבנהו ואופיו הספרותי
ב. לילית והשד הגדול
ג. האדמה, בריאת האדם והשדים
ד. המוות ואשליית הגאולה
ה. שלא טעמו טעם מיתה
ו. הביקורת על מסורת חז"ל


פרק שביעי: תשובותיו של רב האי גאון בתורת הסוד

א. אופיין של התשובות
ב. הלגיטימיות של האיזוטריקה: ספר שיעור קומה
ג. ארבעה שנכנסו לפרדס וספרי ההיכלות
ד. התשובה בענייני כשפים
ה. פעולתם של השמות הקדושים
ו. שאלת חלום, מגיד ומעשי פלא
ז. מעשה שדים ונבואה
נספח: הגאונים ומעשה בעלת האוב

פרק שמיני: ר' שבתי דונולו, תורת העולם הקטן ופירושו לספר יצירה

א. שבתי הרופא וספר חכמוני
ב. פירוש נעשה אדם בצלמנו: האדם עולם קטן
ג. פירוש ספר יצירה
ד. פירוש האותיות
ה. גרמי השמים
ו. התלי

פרק תשיעי: סוד ומאגיה: מגילת אחימעץ

א. החיבור ואופיו
ב. עולמם הרוחני של האבות הראשונים
ג. ר' אהרן מבגדד
ד. חשבון המולד, מכשפות ושדים
ה. קפיצת הדרך ותחיית המת
ו. "ספר המרכבה"

פרק עשירי: חיבורים מאגיים בראשית ימי הביניים: ספר הישר, ספר המלבוש, רב המנונא סבא

א. ספר המלבוש
ב. ספר הישר
ג. תפילת רב המנונא סבא

פרק אחד-עשר: רובד הסוד ב"כתר מלכות" לר' שלמה בן גבירול

א. אבן גבירול ותורת הסוד
ב. אבן גבירול וספר יצירה
ג. כתר מלכות: שירה, שבח וסוד
ד. הנשמה והחכמה

פרק שנים- עשר: התעלות רוחנית ומיסטיקה בספר חובות הלבבות לר' בחיי אבן פקודה
א. חובות הלבבות: פילוסופיה, מוסר, מיסטיקה
ב. חיובן של חובות הלבבות
ג. המקרא, ההלכה והמסורת
ד. הפרישות
ה. התבוננות מיסטית?
ו. תכלית החיים הדתיים: אהבת אלוהים


פרק שלושה- עשר: ההתגלות, פירוש ספר יצירה, הנסים והמאגיה במשנתו של ר' יהודה הלוי
א. ההתגלות האלוהית והנבואה
ב. מעשה בראשית: פירוש ספר יצירה לריה"ל
ג. ההפכים ושורשם
ד. השם הקדוש, המלאכים והאצילות
ה. הנס במשנתו של ריה"ל
ו. המשיחיות
ז. תיאורגיה ותורת הסוד של ריה"ל

פרק ארבעה- עשר:סודותיו של ספר יצירה: פירושו של ר' יהודה בן ברזילי הברצלוני

א. ההקשר התרבותי והמגמה הרעיונית
ב. אופי הטקסט ויחסו לסיפורי הבריאה המסורתיים
ג. פירוש ההתגלות והרחקת ההגשמה
ד. תורת הכבוד
ה. מדוע נכתב הפירוש
ו. מעמדה של תורת הסוד, אברהם אבינו ודרך מסירתו של ספר יצירה
ז. עגל משולש

פרק חמישה- עשר: תורת הבריאה וחזון אחרית הימים בכתבי ר' אברהם בר חייא

א. ר' אברהם בר חייא וספרו מגילת המגלה
ב. חישוב הקץ
ג. האפוקליפסה המשיחית בספר מגילת המגלה
ד. סוד מעשה בראשית בספר הגיון הנפש

פרק שישה- עשר: תורת הסוד בפירוש המקרא לר' אברהם אבן עזרא

א. גילוי וכיסוי בכתבי ר' אברהם אבן עזרא
ב. תורת העולמות ומעשה מרכבה
ג. היש סוד במעשה בראשית?
ד. תורת ההתגלות בספר יסוד מורא

דפים:
1 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English