דפים:
1 
תוכן
כרך גפרק עשרים וארבעה: פיסגתה של המערכת האלהית

א. שתי שלישיות ורביעיה
ב. שרי המרכבה
ג. בית דין של מעלה
ד. הפלרומה בספר היכלות רבתי
ה. טוטרוסיאי אלהי ישראל

פרק עשרים וחמישה: כוחות מלאכיים וכוחות אלהיים

א. בין אנגלולוגיה לפלרומה
ב. פלרומה ומיתוס
ג. אותיות האלף-בית וכוחות הפלרומה: אזבוגה "שם של שמיניות"
ד. שמות הכוחות העליונים

פרק עשרים ושישה: החיבור הראשון בתורת האלהות - שיעור קומה

א. ייחודו של ספר "שיעור קומה"
ב. "שיעור קומה" במסגרת תורת הסוד הקדומה ופרשנות שיר השירים
ג. איברים ומידות
ד. יוצר בראשית
ה. כוחה של הידיעה המיסטית

פרק עשרים ושבעה: פתח ההיכל השישי וסכנותיה של הירידה למרכבה

א. האזהרות בספרות חז"ל והדיהן בכתבי יורדי המרכבה
ב. המסורות בספר היכלות זוטרתי
ג. המסורות בספר היכלות רבתי
ד. המרי של שומרי פתח ההיכל השישי
ה. ההתגברות על שומרי ההיכלות
ו. השתלשלותן של המסורות
ז. היחס בין המסורות השונות

פרק עשרים ושמונה: שירת ההיכלות, הקדושה והתפילה

א. שירת ההיכלות בתולדות הספרות העברית בעת העתיקה
ב. השירות ב"היכלות זוטרתי"
ג. "היכלות רבתי": תורת השיר
ד. הקדושה ב"היכלות רבתי"
ה. תולדות הקדושה ויחסה לספרות ההיכלות
ו. הקדושה בספר חנוך השלישי
ז. המנונות היכלות רבתי
ח. השבח, הקדושה וההוויה המיסטית
ט. "עלי לשבח" או "עלינו לשבח"
י. "הוא שמו ושמו הוא בהוא ושמו בשמו שיר שמו ושמו שיר"
נספח: פרק שירה

פרק עשרים ותשעה: אפוקליפסה ומשיחיות: ספר זרובבל

א. האפוקליפסה המשיחית - תולדותיו של ספר זרובבל
ב. ספר זרובבל וספרות ההיכלות
ג. חפצי-בה וארמילוס
ד. מסגרתו של החיזיון
ה. תיאור הגאולה
ו. מעמדו של ספר זרובבל בתולדות המחשבה היהודית
נספח: "האפוקליפסה של דוד"

פרק שלושים: "אותיות דר' עקיבא" והתפיסה החדשה של הלשון

א. מקומו של הספר בתולדות תורת הסוד היהודית
ב. המסר הרעיוני של מבנה הספר
ג. היחס לספר יצירה
ד. היחס לספרות ההיכלות והמרכבה
ה. שמים חדשים וארץ חדשה
ו. השם המפורש
ז. אותיות דר' עקיבא וספר חנוך השלישי
ח. נוסח שני וחוג דורשי האותיות

פרק שלושים ואחד: אנגלולוגיה, קוסמולוגיה ומאגיה – ספר הרזים

א. מהדורת מרגליות של ספר הרזים
ב. זמנו, מקומו ורקעו של ספר הרזים
ג. מבנה הספר
ד. סיפור הפתיחה
ה. השבעת השנאה
ו. כוכב נוגה, אפרודיטי
ז. העלאה באוב
ח. פתרון החלום
ט. פולחן השמש והירח
י. מרכבתו של הליוס
יא. סוסים ואש
יב. שרי החודשים וידיעת עתידות
יג. הרקיע השביעי

פרק שלושים ושנים: מאגיה בספרות ההיכלות והמרכבה

א. בין מיסטיקה למאגיה: יורדי המרכבה ושר התורה
ב. השבעת שר התורה
ג. ספר חרבא דמשה
ד. הבדלה דר' עקיבא
ה. הכרת פנים וסדרי שרטוטין

פרק שלושים ושלושה: סוד מעשה בראשית בשלהי העת העתיקה - סדר רבה דבראשית

א. החיבור ורקעו
ב. דרשת מעשה בראשית
ג. סדר מעשה בראשית
ד. תהום וגיהנם
ה. השמים ושמי השמים

פרק שלושים וארבעה: תורות קוסמוגוניות במדרש המאוחר

א. מדרש תדשא וההרמוניה הקוסמית
ב. מדרש כונן וסוד הבריאה
ג. תפיסת הבריאה בפרקי דר' אליעזר
ד. בריאת גרמי השמים והנהגתם
ה. תורת מעשה בראשית במדרש בראשית רבתי


אחרית דבר: בפתח ימי הביניים

דפים:
1 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English