דפים:
1 
התוכן
כרך בפרק שנים עשר: "מעשה בראשית" בספרות חז"ל: חגיגה פרק שני

א. משמעות הקוסמוגוניה
ב. "בורא עולמות ומחריבן"
ג. "עשה אינו ישנו"
ד. הבריאה, האותיות והשם
ה. קדמות התורה
ו. תהו ובהו

פרק שלושה עשר: המשיחיות בעולמם של חז"ל - פרק "חלק" במסכת סנהדרין

א. חזון האחרית
ב. מאפייניו של עידן הקץ
ג. "בעתה" ו"אחישנה", המשיח בשערי רומי
ד. "אין משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה"
ה. גאולה ותשובה
ו. אמו של משיח
ז. נספח: בעיית משיח בן דוד והאפוקליפסה בפסיקתא רבתי

פרק ארבעה עשר: מאגיה ודמונולוגיה בספרות התלמודית והמדרשית

א. בעיית המינוח: תפיסת הלשון במאגיה
ב. בין מונותאיזם להלניזם
ג. המקורות
ד. המאגיה והנצרות הקדומה
ה. חז"ל ומעשה כשפים
ו. מרעין בישין ושדין יהודאין

פרק חמישה עשר: הדמויות השטניות בספרות חז"ל - סמאל, קטב מרירי, ארמילוס, אשמדאי, לילית, אגרת בת מחלת, נעמה

א. הדמויות הדמוניות
ב. נעמה אחות תובל קין
ג. קטב מרירי
ד. אגרת בת מחלת
ה. סמאל
ו. סמאל בהיכלות רבתי ובמקורות אחרים
ז. לילית
ח. אשמדאי מלכא דשידי
ט. ארמילוס בן בליעל

חלק שלישי: ספרות הסוד בתקופה התלמודית - מעשה בראשית ומעשה מרכבה

פרק שישה עשר: ספר יצירה בתולדות המחשבה היהודית

א. ספר יצירה ופירושיו
ב. ספר יצירה ותורת הקבלה
ג. דרכי הקריאה ההיסטורית
ד. החיבור וזמנו
ה. הנוסח הקדמון ובעיית תולדות נוסחו של החיבור
ו. ספר יצירה בימי הביניים
ז. הלכות יצירה, הגולם וספר יצירה
ח. מדע או מיסטיקה?

פרק שבעה עשר: תורת הבריאה והספירות בספר יצירה

א. האם העולם נברא או נחקק?
ב. המשמעויות של "ספירות"
ג. הספירות והיווצרות היסודות
ד. תכונותיהן של ספירות הבלימה

פרק שמונה עשר: הקוסמולוגיה ותורת האותיות בספר יצירה

א. מעמדן של האותיות
ב. Harmonia Mundi
ג. האותיות הכפולות והמציאות הניגודית
ד. י"ב פשוטות
ה. תלי, גלגל ולב
ו. תורת האותיות בספר יצירה – מקומה בעולמה של היהדות בעת העתיקה
ז. אברהם

פרק תשעה עשר: מטטרון - שר הפנים, יוצר בראשית, שר העולם, נער, חנוך בן ירד

א. מטטרון בספרות התלמודית והמדרשית – שתי רשויות?
ב. "כי שמי בקרבו"
ג. מטטרון הנער
ד. "שר העולם"
ה. מטטרון וחנוך בן ירד
ו. הטרנספורמציה של חנוך
ז. הגדרת מעמדו של מטטרון
ח. מטטרון ויוצר בראשית
ט. רשות שנייה

פרק עשרים: יורדי המרכבה וראשיתה של המיסטיקה היהודית

א. אבן מאסו הבונים
ב. בין ספרות ההיכלות והמרכבה ליורדי המרכבה
ג. תחומיה של ספרות יורדי המרכבה
ד. החיבורים של יורדי המרכבה
ה. יורדי המרכבה: הקווים המייחדים והמאפיינים
ו. יורדי המרכבה: הלשון האפופטית
ז. מיסטיקה?
ח. נספח: ספר ראיות יחזקאל

פרק עשרים ואחד: מאפיינים כיתתיים במיסטיקה העברית הקדומה

א. מסורת הכיתתיות וספרות יורדי המרכבה
ב. כוחותיהם של יורדי המרכבה
ג. בית המדרש של יורדי המרכבה
ד. כת בוני המקדש
ה. "כת מיסטית"?
ו. אנאלוגיה: "חסידים הראשונים"

פרק עשרים ושניים: עשרת הרוגי מלכות - מרטירולוגיה ומיסטיקה

א. המרטירולוגיה היהודית והנוצרית בעת העתיקה
ב. בין קידוש השם להרוגי מלכות
ג. הרוגי מלכות והאפוקליפטיקה בספר היכלות רבתי
ד. ארבעה או עשרה?
ה. התגבשות המעשה
ו. הרוגי מלכות, אהבת אלהים ודרשת שיר השירים
ז. שילוב עשרת הרוגי מלכות והיכלות רבתי – נוסח "בית אב"
ח. קידוש השם של ר' עקיבא וחבריו
ט. סיכום


פרק עשרים ושלושה: הפלרומה האלהית

א. מקומה של הפלרומה בתפיסת האלהות של יורדי המרכבה
ב. תיאור העולם העליון בספר חנוך השלישי
ג. מהוויה ארצית להוויה אלהית
ד. ההיירארכיה העליונה
ה. שבעת הכוחות העליונים
ו. סופריאל ושופריאל, החיים והמוות
דפים:
1 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English