דפים:
1 
תולדות תורת הסוד העברית:
העת העתיקה (כרכים א-ג)


המחשבה היהודית מתייחדת בכך שהיא רואה רובד מיוחד של תורת סוד כאחד המרכיבים הקבועים של עולמה הרוחני של היהדות. דבר זה גלוי מתקופת התנאים ואילך, וייתכן ששרשיו נעוצים עוד בתקופת הבית השני. גישה היסטורית למחקרו של רובד זה, שבמרכזו מעשה בראשית ומעשה מרכבה (ונוספו אליו תחומי המאגיה, המשיחיות, האפוקליפטיקה והמיסטיקה), עומדת בניגוד לטענתם העיקרית של החכמים שעסקו בכך: הם ראו בתורת הסוד מסורת קדומה וקבועה, המצוייה מעל ההיסטוריה ואיננה נתונה לשינויים. הכינוי "קבלה" לתורת הסוד מהמאה השלוש-עשרה ואילך מעיד על כך – אין תורה זו פרי חווייה אישית, אלא כולה מסורת קדומה. רבים מן החוקרים שעסקו בתחום זה נטו לקבל, במידה זו או אחרת, את טענתם של בעלי הסוד. הדבר מתבטא בנטייה להציג את רעיונותיה של תורת הסוד כקבועים ונצחיים, שרק ביטוייהם החיצוניים משתנים מעת לעת. הגישה ההיסטורית, לעומת זאת, מבקשת לתאר את הדינמיקה, את נקודות-התפנית ואת הגיוון, את המחלוקות ואת הניגודים המאפיינים את תולדותיה של תורת הסוד, להדגיש את ההבדלים בין התפיסות השונות ולהבין את רקעם הרעיוני, החברתי וההיסטורי. המטרה היא להעמיד בבהירות את ייחודם של כל יוצר ושל כל יצירה במירקם הוייתה של המחשבה היהודית.
התוכן כרך א
פתח דבר

הקדמה: התחום הענייני והכרונולוגי של הספר ומבנהו

א. ימי הביניים והזמן החדש
ב. חוגי המקובלים הראשונים

פרק ראשון: ההיסטוריה וההיסטוריוגרפיה של תורת הסוד

א. העדרה של היסטוריה של תורת הסוד
ב. בין היסטוריה לאמונה
ג. בין היסטוריה ל"דת השוואתית"
ד. דת, חוק, לשון והיסטוריה
ה. מבוכי האפולוגטיקה
ו. "השפעות חיצוניות": הלניזם, אסלאם ומודרניות
ז. הפרובלמטיקה של היחס לנצרות
ח. תורת הסוד ומיסטיקה

חלק ראשון: שורשיה של תורת הסוד בספרות הבית השני

פרק שני: סוף הנבואה ומשמעותו לתולדות המחשבה היהודית

א. בעיית ה"ראשית"
ב. המסורת על סוף הנבואה
ג. מדוע פסקה הנבואה: הדיונים בספרות המחקר
ד. הסמכות הדתית ולשון הנבואה
ה. התגובות להעדר הנבואה
ו. סוף הנבואה והקנון
ז. הפסבדו-אפיגרפיה
ח. גילויים עליונים ובת קול
ט. התגלות פנימית: הרציונאליזם
י. מסורת סוד: הקבלה

פרק שלישי: תקופת הבית השני והעידן ההלניסטי: עולמות חדשים

א. "תורת הסוד" בתקופת הבית השני
ב. חקר היהדות בתקופה ההלניסטית
ג. שמות האלוהות ושמות המלאכים
ד. העולם העליון והעולם הבא
ה. אפוקליפטיקה ומשיחיות
ו. התעלות ומסע לעולם העליון
ז. דואליזם וכוחות הרע
ח. סיכוםפרק רביעי: הספטואגינטה (תרגום השבעים) והתמורה בתפיסת האלהות

א. האם הספטואגינטה היא התנ"ך?
ב. "אגרת אריסטיאס"
ג. בעיית תכליתו של החיבור והתגבשות הקנון
ד. הספטואגינטה כפירוש בהשראה אלהית
ה. שמות האל בספטואגינטה
ו. יחסה של היהדות לספטואגינטה בעת העתיקה
ז. בין טקסט סמיוטי לטקסט סמנטי

פרק חמישי: מלאכים בספרות האפוקליפטית, במגילות הגנוזות ובנצרות הקדומה

א. המלאכים ושמותיהם בספרות התקופה ההלניסטית
ב. תכונותיהם ותפקידיהם של המלאכים
ג. מלאכים, שטן ומרכבה בספר אדם וחוה
ד. "תפילת יוסף", המלאך ישראל ודמותו של יעקב
ה. המלאכים והתפילה – שירות עולת השבת

פרק שישי: ראשיתה של האפוקליפטיקה: הספרות החיצונית, מגילות קומראן והנצרות הקדומה

א. משמעויותיו של המונח "אפוקליפטיקה"
ב. ספר חנוך, העולם העליון וכסא הכבוד
ג. ספר דניאל
ד. האפוקליפסה של החיות, ספר היובלים ומלחמת בני אור
ה. חזון עזרא
ו. האפוקליפסה של אברהם
ז. האפוקליפסה בצוואת משה
ח. האפוקליפסה של אליהו
ט. חזון ברוך
י. האפוקליפסה של יוחנן

פרק שביעי: חנוך, הנפילים וראשיתה של תורת הרע

א. חנוך בן ירד וספרות חנוך הקדומה
ב. ספר העירים ותפיסת כוחות הרע
ג. המאבק נגד כוחות הרע
ד. הנפילים ובני האדם
ה. מעשה הנפילים כציור אלגורי
ו. שורשיו ומאפייניו של הרע בעולם העליון
ז. שמחזי, עזאל, שטניאל, בליעל, משטמה

חלק שני: תורת הסוד בספרות התלמודית והמדרשית

פרק שמיני: מדרש - הנוכחות האלהית בלשון ובכתוב

א. ייחודו של המדרש
ב. המדרש כבעיה
ג. מדרש ופרשנות
ד. הפרשנות הנוצרית
ה. "דרכי אגדה"
ו. מה איננו מדרש?
ז. המדרש ותפיסת הלשון
ח. מדרש ונבואה
ט. המדרש והציווי הדתי
י. מדרש: "המדיום הוא המסר"
יא. לשון עברית ולשון נוצרית
יב. שלילת הדיסציפלינות

פרק תשיעי: מעשה ארבעה שנכנסו לפרדס וראשיתה של תורת הסוד

א. לתולדות המחקר
ב. ניתוח המקורות והגדרת הבעיה
ג. ר' עקיבא, אוריגנס ושיר השירים
ד. סיכום: דרכי הפרשנות

פרק עשירי: בעיית הגנוסיס ויחסה לתולדות המיסטיקה היהודית

א. הגנוסיס ואגדת "הדת השלישית"
ב. ביקורת ותפיסות חדשות
ג. גנוסיס, המנדעים והמאניכיאה
ד. האם יש מאפיינים משותפים לתפיסות ה"גנוסטיות"?
ה. גנוסיס ויהדות
ו. הדמיורגוס הרשע
ז. ילדבאות ובעיית היחס בין אלהי ישראל לשטן ה"גנוסטי"


פרק אחד-עשר: השכינה ותורת האלהות בספרות חז"ל

א. סמל ומיתוס
ב. שתי לשונות
ג. השכינה כתחליף למקדש
ד. ישראל והשכינה, גלות השכינה
ה. השכינה בכתביהם של יורדי המרכבה
ו. הסתלקות השכינה בספר חנוך השלישי
דפים:
1 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English