דפים:
1 2 3 4 5 6 7 
1. הנובילה החסידית,ליקט והוסיף מבוא יוסף דן, ירושלים: מוסד ביאליק תשכ"ו.

הספר מציג ז'אנר מיוחד של סיפורי חסידים - הסיפור המפותח כדי נובלה קצרה. איפיוניו של הז'אנר מתוארים במבוא, ולאחר מכן מובאות שתים עשרה דוגמאות של סוג יצירה זה. בין הדוגמאות: מעשה ר' אדם בעל שם, מסעו של ר' נחמן מברסלב לארץ ישראל ו"נס י"ט בכסלו" של ר' שניאור זלמן מלאדי.
2. תורת הסוד של חסידות אשכנז, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים תשכ"ח

מחקר מקיף על תולדותיה של תורת הסוד של חסידי אשכנז במאות הי"ב והי"ג, ובירור רעיונותיה העיקריים בתחום האלהות, האדם והקוסמוס. שלושת הפרקים הראשונים סוקרים את האישים העיקריים ואת החיבורים הבולטים בתחום זה, ואת מושגי­ היסוד של תורת הסוד. שלושת הפרקים הבאים עוסקים בתורת האלהות, מאפייניו של הכוח האלהי העליון, האימננציה האלהית ובעיקר ­ תורת הכבוד, הכוח הממצע בין האלהות לבין העולם. לאחר מכן ­ פרקים העוסקים בכוחות הדימוניים, תורת העולמות, תורת המלאכים והאסכאטולוגיה, ובפרק האחרון סקירה על רעיונותיהם של חסידי אשכנז שנכללו בתורותיהם של המקובלים בסוף המאה הי"ג.
3. מבחר ספרות המוסר, (בשתוף עם ישעיה תשבי), ירושלים תל אביב: מ. ניומן תשל"א.

אנתולוגיה מקיפה, בצירוף מבואות ופירושים, של מאתיים השנים הראשונות של היצירה בתחום המוסר ביהדות ימי הביניים, מן המאה העשירית עד המאה השתים-עשרה. בפתיחת הספר מבוא כללי על מאפייניה ותולדותיה של ספרות המוסר היהודית. בין האישים והספרים המיוצגים באנתולוגיה: ספר אמונות ודעות לרב סעדיה גאון, רבינו נסים מקירואן, ר' שלמה אבן גבירול, ספר חובות הלבבות לר' בחיי אבן פקודה, כתביהם של ר' אברהם בר חייא ור' אברהם אבן עזרא, וחיבוריו העיקריים של הרמב"ם. הספר זכה בפרס ביאליק לחכמת ישראל בשנת תשל"א.
4. עלילות אלכסנדר מוקדון, ההדיר וצירף מבוא והערות יוסף דן, ירושלים: מוסד ביאליק תשכ"ט.

הרומאנסה הימי ביניימית על עלילותיו של אלכסנדר מוקדון מצויה בכמה נוסחים בעברית, ושני העיקריים שבהם מובאים בספר זה, וכן מבוא כללי על תולדותיה של הרומאנסה ומקומה בתולדות הספרות העברית של ימי הביניים. נוספו לספר נספחים המציגים טקסטים עבריים שהתבססו על פרקים מן הרומאנסה.
5. הסיפור העברי בימי הביניים: עיונים בתולדותיו, ירושלים: כתר 1974.

מחקר מקיף על תולדותיו של הסיפור העברי בימי הביניים, מן המאה השביעית עד המאה השבע­ עשרה. שני הפרקים הראשונים עוסקים במעמדו של הסיפור והיחס אל היצירה בפרוזה באותה תקופה, ובסקירת מסלולי התפתחותו של הסיפור העברי. בין הנושאים העיקריים: אגדת המשיח וספר זרובבל, אלדד הדני ועשרת השבטים, עשרת הרוגי מלכות, אלפא ביתא דבן סירא, מדרש עשרת הדברות, ספר המעשיות לרבנו נסים מקירואן, הרומאנסות: מעשה ירושלמי, רומאן אלכסנדר, אגרת המלך ארתור, משלי סינדבאר, מעשה ישו. וכן: הסיפור מחדש של הסיפור המקראי, סיפוריהם של פילוסופים, מקובלים וחסידי אשכנז, הסיפור העברי באיטליה בתקופת הרנסנס,סיפור ר' יוסף דילה ריינה וסיפורי האר"י. מצורפת ביבליוגראפיה מפורטת.
6. ספרות המוסר והדרוש, ירושלים: כתר 1975.

מחקר המציג את תולדותיהן של ספרות המוסר וספרות הדרוש מראשית ימי הביניים ועד המאה הי"ח. שני הפרקים הראשונים סוקרים את המאפיינים של ספרות המוסר ואת הערכים הספרותיים של ספרות הדרוש העברית. פרקי הספר כוללים דיון בהפנמת החיים הדתיים, ספר חובות הלבבות לר' בחיי אבן פקודה, ספרות הדרוש וספרות המוסר הפילוסופית, משנתו המוסרית של הרמב"ם, ספרות הצוואות, ספרות המוסר של חסידי אשכנז וספר חסידים, דור הגירוש ותקופת הרנסנס, ספרות המוסר והדרוש בצפת במאה הט"ז, המהר"ל מפראג, השפעותיה של השבתאות וראשיתה של החסידות. מצורפת ביבליוגראפיה מפורטת.
7. הסיפור החסידי, ירושלים: כתר 1975, מהדורה שניה, תש"ן.

מחקר מונוגראפי על תולדותיו של הסיפור החסידי ומעמדו בעולמה הרוחני של החסידות. בספר שלושה חלקים: הראשון עוסק בהתייחסויות לסיפור בספרות החסידות הקדומה ובניתוח סוגי הסיפורים שבספר שבחי הבעש"ט. החלק השני עוסק בניתוח סיפוריו של ר' נחמן מברסלב והסיפורים עליו. החלק השלישי מתאר את תולדות הסיפור החסידי שנכתב בעיקרו מחוץ לתנועה החסידית בין השנים 1863 ו-1914, בעברית וביידיש.
8. הנכרי והמנדרין, עיונים בספרות זמננו, רמת גן: מסדה 1975.

קובץ מאמרים בענייני ספרות זמננו ­ באירופה, ארצות הברית וישראל ­ שנתפרסמו בכתבי עת ספרותיים בין השנים 1958-1974. בין הסופרים והמשוררים הנידונים בספר: ז'אן­פול סארטר, סימון דה בובואר, קולין וילסון, ויליאם פוקנר, מרסל פרוסט, ג'וזף קונראד, לורנס דארל, א. סולז'ניצין, הרמן ווק, חיים פוטוק, ס. יזהר, ח"נ ביאליק, ש"י עגנון, שמעון הלקין, אהרן צייטלין ועוד.
9. פרשיות עיוניות בתולדות ישראל חמישה כרכים הוצאת המרכז להוראת מדעי הרוח והחברה באוניברסיטה העברית, בהשתתפות יעקב אלבוים ושלום רוזנברג

קבצי טכסטים, בצירוף מבואות, המייצגים קונפליקטים רעיוניים בתולדות ישראל בימי הביניים ובראשית הזמן החדש
10. עיונים בספרות חסידי אשכנז, רמת גן: מסדה 1975.

קובץ מחקרים על תורת הסוד של חסידי אשכנז, שחלקם פורסמו בכתבי­ עת מדעיים בין השנים 1960 ו-1974, וחלקם התפרסמו כאן לראשונה, המאמרים עוסקים בסיפורים הדימונולוגיים שבכתבי ר' יהודה החסיד, האגדה שכתב ר' יהודה החסיד על התגיירותו של מלך ערבי בספרד, הפרקטיקה המאגית של "שרי כוס ושרי בוהן" ספר החכמה לר' אלעזר מוורמס, ביקורת על מהדורת א"א אורבך של ספר ערוגת הבושם לר' אברהם בר' עזריאל, ספרות הייחוד של חסידי אשכנז, חוג "הכרוב המיוחד" "ספר הנבון" וחיבור בתורת הסוד לר' יהודה החסיד, שהוא כנראה ספר הכבוד שלו שנחשב לאבוד.
דפים:
1 2 3 4 5 6 7 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English