דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשל"ו / 1976
161.
'הכל צפוי והרשות נתונה', ידיעות אחרונות; מוסף פסח, 14.4.1976, עמ' 23.
162.
'קינה נוסטאלגית על עולם שחרב ואיננו, על מסתו של אברהם יהושע השל ז"ל "שמים על הארץ" בתרגום עברי מלא', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 30.4.1976, עמ' 5.
163.
'"ובטוב העולם נדון", תשובה להשגות', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 7.5.1976, עמ' 2.
164.
'לקראת גאולתה של "חכמת המסכן", עם הופעת מהדורת פירושי ר' אברהם אבן-עזרא על התורה', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 28.5.1976, עמ' 1.
165.
'הנוף הרחב של תולדות ישראל, עם הופעת דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 30.7.1976, עמ' 2.
166.
'הצצה לפני ולפנים; עם הופעת הספר "פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה" לגרשם שלום', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 10.9.1976, עמ' 2; 6. חלק ב', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 17.9.1976, עמ' 2; 5.
167.
'הציונות וברית הלשון', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 24.9.1976, עמ' 6.
168.
'חושף הצפונות במחשבת ישראל; על קובץ מחקריו של פרופ' אפרים גוטליב ז"ל', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 15.10.1976, עמ' 2; 9.
169.
'גוויעתו של דור, על הסיפור "הלוויה" לשמאי גולן, חתן פרס ירושלים לספרות יפה ע"ש ש"י עגנון', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 5.11.1976, עמ' 3; 5.
170.
'חוקר ומקובל בדמותו של "איש ההלכה", על מיבחר כתבים של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 3.12.1976, עמ' 2; 6.
171.
'The Desert in Jewish Mysticism; The Kingdom of Samael', Ariel 40 (1976), pp. 38-43
172.
'Israel und das judische Dilemma', Tribune - Zeitschrift zum Verstandnis des Judentum 60 (1976), pp. 7212-7218
תשל"ז / 1977
173.
חוגי המקובלים הראשונים, ערך לפי הרצאות: יצחק אגסי, ירושלים: אקדמון תשל"ז. הדפסה שנייה: תשמ"ה.
174.
טכסטים בתורת האלהות של חסידות אשכנז, ספר החיים, פירוש ספר יצירה לר' אלחנן בן יקר, סוד הסודות לר' אלחנן בן יקר, ירושלים: אקדמון תשל"ז.
175.
'מתי נתחבר "ספר הישר"?', ספר דב סדן, קובץ מחקרים מוגשים במלאת לו שבעים וחמש שנה, עורכים: שמואל ורסס, נתן רוטנשטרייך וחנא שמרוק, תל אביב: הקיבוץ המאוחד תשל"ז, עמ' 110-105.
176.
'אפיו ומקורותיו של ספר "בדי הארון" (מבוא להוצאה פקסימילית של ספר "בדי הארון" לר' שם טוב בן גאון)', ירושלים תשל"ז. לא הופץ, נמצא: יוסף דן, אסף תדפיסים,ירושלים: אקדמון תשכ"א – תשל"ג.
177.
'נוסח עברי של "המטרונה מאפזוס" מהמאה הט"ז', ידע עם י"ח, חוברות 44-43 (תשל"ז), עמ' 76-75.
178.
'תולדותיו של "מעשה אקדמות" בספרות העברית', בקורת ופרשנות 10-9 (תשל"ז), עמ' 213-197.
179.
'דורנו בין הרמב"ם והאר"י', מאזנים מ"ד (תשל"ז), עמ' 252-244.
180.
'הרומאן הראשון בעברית "אמאדיס די גאולא" לר' יעקב אלגאבא', מאזנים מ"ה (תשל"ז), עמ' 184-181.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English