דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשל"ה / 1975
141.
'משברו של גר ומשברו של תושב', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 11.4.1975, עמ' 1.
142.
'מי היה ר' יהודה רוזנברג? עם ההדפסה החדשה של ספר הזוהר בתרגומו ובפירושו', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 30.5.1975, עמ' 1.
143.
'התשובה היא הגאולה, בעקבות הספר "על התשובה" לרב יוסף סולובייצ'יק', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 11.7.1975, עמ' 1.
144.
'ראשית הקבלה הנוצרית (ח. וירשובסקי: שלושה פרקים בתולדות הקבלה הנוצרית)', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 25.7.1975, עמ' 2.
145.
'תגובות אקטואליות שהיו לעדות היסטורית', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 1.8.1975, עמ' 2.
146.
'התשובה והגאולה, במלאות 40 שנה לפטירת הרב קוק זצ"ל', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 8.8.1975, עמ' 1; 4.
147.
'יהדות של עבר ויהדות של עתיד', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 5.9.1975, עמ' 1; 12.
148.
'חסידות ללומדי הש"ס', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 19.9.1975, עמ' 5.
149.
'אברהם יהושע השל שבעל-פה', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 10.10.1975, עמ' 3.
150.
'40 שנה לציונות-החלוקה', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 28.11.1975, עמ' 2.
151.
'גרשם שלום: חוקר, הוגה, אדם; עם הופעת "דברים בגו" – מיבחר כתביו בין השנים תרפ"ה-תשל"ד', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 19.12.1975, עמ' 1; 5. חלק ב', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 26.12.1975, עמ' 2; 5.
152.
'Will The Jewish People Exist in the 21st Century?', Forum 23 (1975), pp. 61-67
תשל"ו / 1976
153.
'ר' יהודה אריה ממודינה ו"ספר הישר"', סיני ע"ח (תשל"ו), עמ' קצז-קצח.
154.
'כתב-יד בית הספרים 3182 8 ו"מעשה ירושלמי"', קרית ספר נ"א (תשל"ו), עמ' 498-492.
155.
'דור אחרון לשיעבוד', מאזנים מ"ב (תשל"ו), עמ' 407-403
156.
'הייתכן מרכז תרבותי יהודי בתפוצות?', גשר 22, חוברת 4 (1976), עמ' 23-17.
157.
'מיבחנו של רצון הקיום היהודי', הדאר 55 (תשל"ו), עמ' 369-368.
158.
'היחס לציונות בתפיסת עולמו של ישעיהו ליבוביץ', הדאר 55 (תשל"ו), עמ' 628-624.
159.
'מוכיח מול שערים נעולים', משא לספרות, אמנות ועיון (בעיתון היומי: "דבר"), 27.2.1976, עמ' 15.
160.
'מורה-דרך למישנת הרב קוק', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 5.3.1976, עמ' 3.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English