דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשל"ד / 1974
121.
'Palestine or Israel – by Jon Kimche', New Outlook 17 (1974), pp. 61-62
תשל"ה / 1975
122.
פרשיות עיוניות בתולדות ישראל, כרכים א-ה (בשתוף עם יעקב אלבוים ושלום רוזנברג), ירושלים: משרד החינוך והתרבות תשל"ה-תש"מ.
123.
הנכרי והמנדרין; עיונים בספרות זמננו, רמת גן: מסדה 1975.
124.
ספרות המוסר והדרוש, ירושלים: כתר 1975.
125.
עיונים בספרות חסידות אשכנז, רמת גן: מסדה 1975.
126.
הסיפור החסידי, ירושלים: כתר 1975. מהדורה שנייה: תש"ן.
127.
'דרוש "תפילה ודמעה" לר' יהודה מוסקאטו', סיני ע"ו (תשל"ה), עמ' רט-רלב.
128.
'הקדמת הראב"ד לספר "בעלי הנפש"', סיני ע"ז (תשל"ה), עמ' קמג-קמה.
129.
'מעשה הרוח והאשה השדה', הספרות ה', חוברות 18-19 (תשל"ה), עמ' 84-74.
130.
'חיבור ייחוד אשכנזי מן המאה הי"ד', תרביץ מ"ד (תשל"ה), עמ' 206-204.
131.
'עיון ב"הציץ ומת" לביאליק', מאזנים מ' (תשל"ה), עמ' 87-83
132.
'אלהי צבאות ואלהי התבוסה; "המפקד האחרון" לא.ב. יהושע', מאזנים מ' (תשל"ה), עמ' 335-331.
133.
'חסידים ומתחסדים בסיפורי יהודה שטיינברג', מאזנים מ"א (תשל"ה), עמ' 123-114.
134.
'האם יתקיים העם היהודי במאה ה- 21?', בתפוצות הגולה י"ז (תשל"ה), עמ' 61-57.
135.
'אופיו ומעמדו של ספר הלימוד', עיונים בחינוך 5 (תשל"ה), עמ' 132-125.
136.
'פילוסופיה ואירוניה ב"הכנסת כלה"', מולד ו' (תשל"ה), עמ' 483-479.
137.
'משברו של גר ושל תושב', הדאר 54 (תשל"ה), עמ' 382-380.
138.
'תפישה מעוותת של תרבות עדות-המזרח', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 3.1.1975, עמ' 2.
139.
'רבי נחמן מברסלב: אחדות האיש ותורתו (על ספר מחקריו של פרופ' יוסף וייס ז"ל)', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 14.3.1975, עמ' 1; 5.
140.
'פסח תשל"ה: 30 שנה למהפכה הציונית', ידיעות אחרונות; מוסף פסח, 26.3.1975, עמ' א; יב.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English