דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשל"ד / 1974
101.
'קובץ מעשיות בכתב-יד על הרמב"ם', סיני ע"ה (תשל"ד), עמ' קיב-קיח.
102.
'"תועלותיו" של ספר הישר', סיני ע"ה (תשל"ד), עמ' רנה-רנח.
103.
'לשאלת דפוס נאפולי של ספר הישר', קרית ספר מ"ט (תשל"ד), עמ' 244-242.
104.
'הצדיק מפידהוריץ, עיון ב"מעשה כשפים" ב"הכנסת כלה"', מאזנים ל"ט (תשל"ד), עמ' 229-225.
105.
'סיפורי "נכר" לש. הלקין', מולד ה' (תשל"ד), עמ' 674-667.
106.
האנציקלופדיה העברית כ"ה, ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשל"ד: –'נפש (בספרות המוסר)', עמ' 313-312; -'סגוף, סגפנות (יה"ב)', עמ' 433.
107.
האנציקלופדיה העברית כ"ו, ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשל"ד: –'עברית, ספרות', עמ' 675-670; -'עברית, ספרות (הסה"ע החדשה)', עמ' 686-681; -'עזריה מן האדמים', עמ' 796-794; -'עין רעה (ביה"ב)', עמ' 827-826.
108.
'שתי אנציקלופדיות ומסקנה פוליטית', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 18.1.1974, עמ' 12.
109.
'"פנים אחרות" לבוטשאטש', הארץ, 15.3.1974, עמ' 16.
110.
'האר"י, האב והשיבה הביתה, על ספרו של שלמה שנהוד "שירי חקל תפוחין"', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 22.3.1974, עמ' 4-3.
111.
'החסידות על פרשת דרכים', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 5.4.1974, עמ' 7; 12.
112.
'"קבלה" לגרשם שלום: הסיכום השלישי', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 3.5.1974, עמ' 1.
113.
'עתידנות והיסטוריה', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 17.5.1974, עמ' 3.
114.
'חינוך הומאניסטי-יהודי בישראל – כיצד?', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 7.6.1974, עמ' 2; 23.
115.
'בדידותו של היהודי בזמננו, על ספרו של אליעזר שביד "היהודי הבודד והיהדות"', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 23.8.1974, עמ' 1.
116.
'חינוך לציונות, כיצד?', ידיעות אחרונות; מוסף ראש השנה, 16.9.1974, עמ' 23; 32.
117.
'הגות הומניסטית, על הקובץ "הדת וערכי האדם" לח"י רות', , ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 18.10.1974, עמ' 3.
118.
'בין מציאות ריאלית למציאות שבלב; על ספרו החדש של גרשם שלום "מחקרים ומקורות לתולדות השבתאות וגלגוליה"', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 25.10.1974, עמ' 1.
119.
'מישנת החסידות בראשיתה', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 13.12.1974, עמ' 4.
120.
'Gershom Scholem: Kabbalah', Ariel 31 (1974), pp. 131-138
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English