דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשל"ב / 1972
81.
'קטע מספר הכבוד לר' יהודה החסיד', סיני ע"א (תשל"ב), עמ' קיח-קכ.
תשל"ג / 1973
82.
ספרותם העיונית של חסידי אשכנז (חומר לסמינריון), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תשל"ג.
83.
פרקים בספרות הדרוש הקבלית (חומר לסמינריון), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תשל"ג.
84.
'ראשיתה של תורת הסוד העברית באירופה', ההיסטוריה של עם ישראל - תקופת האופל; היהודים באירופה הנוצרית 1096-711, עורכים: בצלאל רות וצבי ברס, תל אביב: מסדה תשל"ג, עמ' 169-165; 268-267.
85.
'התהוותו ומגמותיו של מעשה עשרת הרוגי מלכות', מחקרי ספרות מוגשים לשמעון הלקין, עורך: עזרא פליישר, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס תשל"ג, עמ' 22-15. נדפס שנית: הסיפור העברי בימי הביניים: עיונים בתולדותיו, ירושלים: כתר 1974.
86.
'לתולדותיו של קובץ סיפורים קדום', סיני ע"ג (תשל"ג), עמ' רפד-רפה.
87.
'"מדרש ויסעו" השלם' (בשיתוף עם תמר אלכסנדר), מחקרי המרכז לחקר הפולקלור ג' (תשל"ג), עמ' סז-עו.
88.
'אוגוסט 1914 או אוגוסט 1941', מולד ה' (תשל"ג), עמ' 475-471.
89.
'עיון בספרות הדרוש העברית בתקופת הרנסנס באיטליה', דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות ג', ירושלים תשל"ג, עמ' 110-105.
90.
'נוסח של "מעשה בירושלמי" ב"משלי סנדבאר"', הספרות ד' (תשל"ג), עמ' 361-355.
91.
'Mintz, J. R., Legends of the Hasidim', קרית ספר מ"ח (תשל"ג), עמ' 650-648.
92.
האנציקלופדיה העברית כ"ג, ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשל"ג: –'מיכאל', עמ' 163-161; -'מלאך (בחסידות אשכנז)', עמ' עמ' 523.
93.
'האומנם "יהדות מאובנת", ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 7.9.1973, עמ' 2.
94.
'הדוב האדם והאדמה, עם הופעת שני סיפורים של ויליאם פוקנר בתרגום עברי', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 21.9.1973, עמ' 3.
95.
'על יהדות ועל דמוקרטיה', ידיעות אחרונות; מוסף ראש השנה, 26.9.1973, עמ' 13; 18.
96.
'An Early Hebrew Source of the Yiddish "Aqdamoth" Story', The Hebrew University Studies in Literature 1 (1973), pp. 39-46
תשל"ד / 1974
97.
הסיפור העברי בימי הביניים: עיונים בתולדותיו, ירושלים: כתר 1974.
98.
'לקוטות למעשה נבואת הילד', שלם; מחקרים בתולדות ארץ ישראל ויישובה, כרך א', ירושלים תשל"ד, עמ' 234-229.
99.
'לחקר האגדות על ר' אלעזר מוורמס', סיני ע"ד (תשל"ד), עמ' קעא-קעז.
100.
'מעשה דוד והצרור בספרות חסידי אשכנז', סיני ע"ד (תשל"ד), עמ' רלט-רמא.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English