דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשכ"ט / 1969
61.
האנציקלופדיה העברית כ"א, ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשכ"ט: 'לוצטו, משה חיים (רמח"ל)', עמ' 522-518.
62.
'The Enemy – Death', Israel Magazin II (1969), pp. 28-33
תש"ל / 1970
63.
'הנוסח העברי של אגדת המלך ארתור', תרביץ ל"ט (תש"ל), עמ' 105-99.
64.
'אגדת המשיח בימי הביניים', האומה ח' (תש"ל), עמ' 237-225.
65.
'יחיאל ההגרי – מיסטיקן ללא דת', מולד ג' (תש"ל), עמ' 400-395.
66.
'מבוא לסיפורי המעשיות של ר' נחמן מברסלב', שדמות ל"ח (תש"ל), עמ' 56-53.
67.
האנציקלופדיה העברית כ"ב, ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תש"ל: –'מגיד (בקבלה)', עמ' 140-139; -'מגיד (דרשן)', עמ' 141-140; -'מוסר, ספרות המוסר', עמ' 625-620.
תשל"א / 1971
68.
מבחר ספרות המוסר (בשתוף עם ישעיה תשבי), ירושלים תל אביב: מ. ניומן תשל"א. זכה בפרס ביאליק לחכמת ישראל.
69.
מבחר מספרות המחשבה והמוסר בפרובאנס (חומר לסמינריון), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תשל"א. הדפסה שנייה תשל"ה.
70.
'לתורת החלום של חסידי אשכנז', סיני ס"ח (תשל"א), עמ' רפח-רצג.
71.
'"שו"ת מן השמים" מיוחסות לר' אלעזר מוורמס', סיני ס"ט (תשל"א), עמ' קצה.
72.
'הסיפור העברי בראשית ימי הביניים', מולד ד' (תשל"א), עמ' 138-126.
73.
האנציקלופדיה העברית כ', ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשל"א: –'ישו, תולדות ישו', עמ' 435; -'כשוף', עמ' 1093-1090.
74.
'Rabbi Judah the Pious and Caesarius of Heisterbach', Scripta Hierosolymitana XXII (1971), pp. 18-27
75.
Encyclopaedia Judaica, Jerusalem- New York: Keter and Macmillan 1971: –'Aaron of Baghdad', vol. II, p. 21; -'Abraham, in Medieval Hebrew Literature', Ibid., pp. 121-122; -'Alexander The Great, in Medieval Hebrew Literature', Ibid., pp. 579-580; -'Allegory, in Talmudic and Medieval Literature', Ibid., pp. 643-644; -'Biographies and Autobiographies', vol. IV, pp. 1010-1012; -'Derashot ha-Ran', vol. V, pp. 1549-1550; -'Devekut', Ibid., pp. 1598-1600; -'Donnolo, Shabbetai, Theology', vol. VI, pp. 169-170; -'Eleazar ben Judah of Worms', Ibid., pp. 592-594; -'Eleazar ben Moses ha-Darshan', Ibid., p. 595; -'Elhanan ben Yaqar', Ibid., pp. 612-613; -'Elijah ben Solomon Abraham ha-Kohen of Smyrna', Ibid., pp. 649-650; -'Ethical Literature', Ibid., pp. 922-932; -'Exempla of the Rabbis', Ibid., p. 1020; -'Exemplum', Ibid., pp. 1020-1022; -'Fiction, Hebrew', Ibid., pp. 1261-1271; -'Gordon, Jekuthiel ben Leib', vol. VII, p. 797; -'Hagiography', Ibid., pp. 1116-1120; -'Hasidei Ashkenaz', Ibid., pp. 1377-1379; -'Hasidim, Sefer', Ibid., pp. 1388-1390; -'Homiletic Literature', vol. VIII, pp. 946-955; -'Israel Harif of Satanov', vol. IX, pp. 1061-1062; -'Jabez, Joseph ben Hayyim', Ibid., p. 1173; -'Jacob Koppel ben Moses of Mezhirech', vol. IX, p. 1231; -'Jagel, Abraham', Ibid., pp. 1267-1268; -'Joseph ben Uzziel', vol. X, pp. 238-239; -'Joseph Della Reina', Ibid., pp. 240-241; -'Judah ben Samuel he-Hasid', Ibid., p.352; -'Judah Loew ben Bezalel', (in part), Ibid., pp. 374-379; -'Kalonymus', Ibid., pp. 718-722; -'Kanah, book of', Ibid., pp. 733-734; -'Kranz, Jacob ben Wolf', Ibid., pp. 1239-1240; -'Letters and Letter writers', vol. XI, pp. 57-62; -'Luzzatto, Moses Hayyim', Ibid., pp. 599-604; -'Maggid, in Kabbalah', Ibid., pp. 699-701; -'Magic, in Medieval Hebrew Literature', Ibid., pp. 707-715; -'Mann, Abraham Aaron of Posnan', Ibid., p. 880; -'Menahem Ziyyoni', Ibid., pp. 1313-1314; -'Messiah, the Doctrine', Ibid., pp. 1412-1415; -'Mivhar ha-Peninim', vol. XII, pp. 163-164; -'Moscato, Judah ben Joseph', Ibid., pp. 357-358; -'Moses, Chronicles of', Ibid., p. 413; -'Musar Haskel', Ibid., p. 534; -'Nevuat ha-Yeled', Ibid., p. 1020; -'Orhot Hayyim', Ibid., pp. 1457-1458; -'Orhot Zaddikim', Ibid., pp. 1458-1460; -'Polemics and Polemical Literature, the Middle Ages', vol. XIII, pp. 791-795; -'Raziel, Book of', Ibid., pp. 1592-1593; -'Rossi, Azariah ben Moses dei', vol. XIV, pp. 315-318; -'Sacrifice, in the Kabbalah', Ibid., p. 615; -'Samuel ben Eliezer of kalwaria', Ibid., p. 807; -'Samuel ben Kalonymus he-Hasid', Ibid., p. 809; -'Sasportas, Jacob', Ibid., pp. 893-894; -'Sefer ha-Hayyim', Ibid., p. 1098; -'Sefer ha-Yashar', Ibid., p. 1099; -'Sefer Hukkei ha-Torah', Ibid., pp. 1099-1100; -'Segal, Israel ben Moses of Zamosc', Ibid., pp. 1106-1107; -'Shekhinah, in kabbalah', Ibid., pp. 1353-1354; -'Taku, Moses ben Hisdai', vol. XV, pp. 737-738; -'Tishby, Isaiah', Ibid., p. 1153; -'Toledot ha-Ari', Ibid., pp. 1207-1208; -'Toledot Yeshu', Ibid., pp. 1208-1209; -'Uzza and Azael', vol. XVI, p. 43; -'Visions, in Medieval Hebrew Literature', Ibid., pp. 167-170; -'Wills, Ethical', Ibid., pp. 530-532; -'Zerubbabel, Book of', Ibid., p. 1002
תשל"ב / 1972
76.
'הקוואדרילוגיה האלכסנדרונית של לורנס דארל', הספרות ג' (תשל"ב), עמ' 462-447.
77.
'ספרות הדרוש וערכיה הספרותיים', הספרות ג' (תשל"ב), עמ' 567-558.
78.
'קטיגוריזציה של סיפורי חסידי אשכנז', דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות ג', ירושלים תשל"ב, עמ' 119-111.
79.
'ספר "שערי הסוד הייחוד והאמונה" לר' אלעזר מוורמס', טמירין, כרך ראשון, ירושלים: מוסד הרב קוק תשל"ב, עמ' קמא-קנו.
80.
'אמנות הסיפור בספר "שבט יהודה"', מולד ד' (תשל"ב), עמ' 679-671.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English