דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשע"א / 2011
581.
Kabbalah: Very Short Introduction, In Korean
582.
"בין קבלה להלכה: שתי בחינות לשוניות", בקובץ: הלכה, מטה-הלכה ופילוסופיה: עיון רב-תחומי, עורך: אבינעם רוזנק, ירושלים: מאגנס תשע"א, עמ' 313-328.
תשע"ב / 2012
583.
תולדות תורת הסוד העברית כרך ז': חוגי המקובלים הראשונים: חוג העיון, ספר הבהיר, מקובלי פרובאנס, ירושלים: מרכז שזר תשע"ב
584.
"המיתוס של שלום", הארץ, תרבות וספרות 17 בפברואר 2012 עמ' 1, 4
585.
"התנועות המשיחיות בתקופת מסעי הצלב", בקובץ:על דעת הקהל: דת ופוליטיקה בהגות היהודית, ספר היובל לכבוד אביעזר רביצקי, בעריכת אבינעם רוזנק, ידידיה צ' שטרן, בנימין בראון, מנחם לורברבוים, מרכז זלמן שזר והמכון הישראלי לדמוקרטיה, עמ' 351-370.
586.
The Cambridge Dictionary of Judaism and Jewish Culture, edited by Judith R. Baskin, New York: Cambridge University Press 2011 Articles: Abulafia Abraham, Adam Kadmon, Baal Shem, Bahir, Sefer ha-, Breaking of the Vessels, Cordovero Moses, Devekut, Dov Ber of Miedzyrzecz, Dybbuk, Ein Sof, Golem, Kabbalah, Kabbalah – Lurianic, Luria Isaac, Luzzatto Moses Hayyim, Metatron, Moses de Leon, Mysticism, Ancient Mysticism: Hekhalot and Merkavah Literature, Nahman of Bratslav, Numerology (Gematria), Safed, Samael, Scholem Gershom Gerhard, Sefer Yetzirah, Sefirot, Tikkun Olam, Tzimtzum, Zalman Schneur ben Baruch of Liadi, Zohar.
587.
"האצילות השמאלית לעומת העמוד השמאלי: שתי תפיסות מנוגדות של מקור הרע בקבלה בספרד במאה השלוש-עשרה", ספר הזכרון למאיר בניהו, עורך: יהודה ליבס
588.
ר' עזריאל מגירונה: שתי חידות או חידה אחת? ספר היובל ליוסף הקר, עורך: יוסף קפלן, ירושלים: מרכז שזר
589.
"Is Sifrut ha-Musar Ethical Literature?" Oxford Handbook of Jewish Ethics and Morality, editor: Elliot Dorff
590.
"Conflicting Views of the Origins of Evil in Thirteenth Century Kabbalah" Peter Schaefer Festschrift on his 70th birthday, edited by Ra'anan Boustan, Klaus Herrmann, Reimund Leicht, Anette Yoshiko Reed, Giuseppe Veltri, Tuebingen: Mohr Siebeck
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English