דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשכ"ו / 1966
41.
'החסידות' (בשיתוף עם ישעיהו תשבי), מחניים ק' (תשכ"ו), עמ' רמא-רמו.
42.
'הפולמוס על כתבי הרמב"ם', תרביץ ל"ה (תשכ"ו), עמ' 300-295.
43.
'חוג "הכרוב המיוחד" בתנועת חסידות אשכנז', תרביץ ל"ה (תשכ"ו), עמ' 372-349.
44.
'"ספרות הייחוד" של חסידי אשכנז', קרית ספר מ"א (תשכ"ו), עמ' 544-533.
45.
'חידת "אלפא ביתא דבן סירא"; מתולדות הסיפור העברי בימי הבינים', מולד כ"ג (תשכ"ו), עמ' 496-490.
46.
'The Beginning of Jewish Mysticism in Europe', The World History of the Jewish People vol. II: The Dark Ages, ed. Cecil Roth, Tel Aviv: Massadah 1966, pp. 282-290; 435-436
47.
'Hokhmath ha-Egoz, Its Origin and Development', The Journal of Jewish Studies XVII (1966), pp. 73-82
תשכ"ז / 1967
48.
'מחקר ספרותי ורעיוני בדרושי האלשיך', מולד כ"ד (תשכ"ז), עמ' 132-130.
49.
'Five Versions of the Story of the Jerusalemite', Proceedings of the American Academy for Jewish Research XXXV (1967), pp. 99-111
תשכ"ח / 1968
50.
תורת הסוד של חסידות אשכנז, ירושלים: מוסד ביאליק תשכ"ח.
51.
'"ספר הרזים" מהדורת מרגליות', תרביץ ל"ז (תשכ"ח), עמ' 214-208.
52.
'בעיית קידוש השם בתורתה העיונית של תנועת חסידות אשכנז', מלחמת קודש ומארטירולוגיה בתולדות ישראל ובתולדות העמים, קובץ הרצאות שהושמעו בכנס האחד עשרה לעיון בהיסטוריה (ט-י בניסן תשכ"ו), ירושלים: החברה ההיסטורית הישראלית תשכ"ח, עמ' 129-121.
53.
'גורלה ההיסטורי של תורת הסוד של חסידי אשכנז', מחקרים בקבלה ובתולדות הדתות מוגשים לגרשם שלום במלאת לו שבעים שנה על ידי תלמידיו, חבריו וידידיו, עורכים: א"א אורבך, ר"י צבי ורבלובסקי וחיים וירשובסקי, ירושלים: הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס תשכ"ח, עמ' פז-צט.
54.
'זלמן שניאור בין הגאון והרב', מאזנים כ"ה (תשכ"ח), עמ' 474-470.
55.
'ימין, שמאל וחוזר חלילה; נוכח תנודות בתגובות העולם אחרי ששת הימים', מולד א' (תשכ"ח), עמ' 589-584.
56.
'החינוך היהודי ואוניברסיטאות המדינה בארצות הברית', האומה ז' (תשכ"ח), עמ' 100-94.
57.
האנציקלופדיה העברית י"ט, ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשכ"ח: –'יד, חכמת היד', עמ' 153-152; -'ר' יהודה בן שמואל החסיד', עמ' 185-183; -'יוסף דילה ריינה', עמ' 693-692; -'יעבץ, יוסף', עמ' 988-987.
תשכ"ט / 1969
58.
עלילות אלכסנדר מוקדון, ההדיר וצירף מבוא והערות יוסף דן, ירושלים: מוסד ביאליק תשכ"ט.
59.
'לבירור דרכי המחקר בסיפורי חסידים', דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות ב', ירושלים תשכ"ט, עמ' 57-53.
60.
'ספרות ופוליטיקה', שדמות ל"ג (תשכ"ט), עמ' 54-50.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English