דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשס"ה / 2005
541.
גרשם שלום ולימודי הקבלה באוניברסיטה העברית, תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים, כרך ב': התבססות וצמיחה, עורכת: חגית לבסקי, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס תשס"ה, עמ' 218-199.
542.
'היסטוריה יהודית בעידן הפוסט-נרטיבי', דרך הרוח; ספר היובל לאליעזר שביד (=מחקרי ירושלים במחשבת ישראל י"ח), כרך ראשון, עורך: יהוידע עמיר, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס תשס"ה, עמ' 248-231.
543.
'הפנמת החיים הדתיים', בתוך: רפאל ישפה, פילוסופיה יהודית בימי הביניים, מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם, א: יסודות, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה תשס"ה, עמ' 563-554. נדפס לראשונה: 111.
544.
Articles: -'Hasidic Thought and Literature'; -'MaHaRaL of Prague'; -'Isaiah Horowitz: SheLaH'; The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, ed. Gershon David Hundert, New York (in press)
545.
Articles: -Taku Moses; -Temurah; -Teufel; -Tikkun; -Tosafot; -Tosafists; -Urbach Ephraim Elimelech; -Vorsehung; -Zaddik; -Zimzum; -Zohar, Religion in Geschichte und Gegenwart vol. 8, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) (in press)
תשס"ו / 2006
546.
ר' יהודה החסיד, ירושלים: מרכז שז"ר תשס"ו.
547.
חסידות אשכנז [תרגום לרוסית של מס' 353], כרך שלישי, יחידות 5-6, האוניברסיטה הפתוחה תשס"ו.
548.
'זיכרונותיו של מי ששכח את הכל: על ספרו החדש של אומברטו אקו "השלהבת המסתורית של המלכה לואנה"', הארץ: תרבות וספרות, 7.12.06.
549.
Kabbalah: A Very Short Introduction, New York: Oxford University Press 2006
550.
'Is Midrash Exegesis?', Study and Knowledge in Jewish Thought, ed.: Howard Kreisel, Beer Sheva: Ben Gurion University Press 2006, pp. 81-99
551.
'Litterature ethique et culture sepharade', Le Monde Sépharade, ed.: Shmuel Trigano, vol. II: Civilisation, Paris: Editions du Seuil 2006, pp. 359-374
552.
Articles: -'Shir ha-Jichud', Religion in Geschichte und Gegenwart vol. 7, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck)
תשס"ז / 2007
553.
חסידות אשכנז {תרגום לרוסית של מס' 353], כרך רביעי, יחידות 7-8, האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ז
554.
חסידות אשכנז [תרגום לרוסית של מס' 353], כרך חמישי, יחידות 9-10, האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ז.
555.
ספר זיכרון לגרשם שלום במלאת עשרים וחמש שנים לפטירתו א-ב, עורך: יוסף דן, ירושלים: המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית תשס"ז.
556.
La cabbala: Breve introduzione, Milano: Raffaello Cortina Editore 2007
557.
Kabbala, En Introduktion, Swedish Translation by Mattias Dahlen, Stockholm: Hillelforlaget 2007
558.
'גרשם שלום, חבורת "ארנוס" ו"דת שלאחר הדת"', ספר זיכרון לגרשם שלום במלאת עשרים וחמש שנים לפטירתו, עורך: יוסף דן, ירושלים: המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית תשס"ז, עמ' 304-265.
559.
'מדרש: מפרשנות לאנרכייה', דברים ושברי דברים, על יהדותה של מדינה דמוקרטית, עורכים: אביעזר רביצקי וידידיה צ' שטרן, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה תשס"ז, עמ' 279-237.
560.
'סוף הנבואה ומשמעותו לתולדות המחשבה היהודית', אלפיים 30 (תשס"ז), עמ' 288-257.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English