דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשס"ג / 2003
521.
'המגילות הגנוזות בפרספקטיווה חדשה (עוד על ספרה של רחל אליאור, ובעקבות דבריו של יהודה ליבס)', הארץ; תרבות וספרות, 22.4.2003, עמ' 6
522.
'ארנסט ואירנה מירושלים יכולים להיפגש רק בקרפטים', הארץ; תרבות וספרות, 1.8.2003, עמ' 2.
523.
Introduction to: Spirit Possession in Judaism, Cases and Contexts from the Middle Ages to the Present, ed. Matt Goldish, Detroit: Wayne State University Press 2003, pp. 27-40
524.
'Von Hans Jonas zu Umberto Eco: Der Mythos der Gnosis', Weiterwohnlichkeit der Welt: Zur Aktualitat von Hans Jonas, eds. Christian Wiese und Eric Jacobson, Berlin: Philo Verlag 2003, pp. 108-126
525.
Encyclopedie van de Mystiek: Fundamenten, Tradities, Perspectieven, eds. Joris Baers, Auke Jelsma et al., Netherlands: Uitgeverij Kok–Kampen 2003: 'Joodse Mystiek', pp. 441-489
526.
Medieval Jewish Civilization: An Encyclopedia, ed. Norman Roth, New York and London: Routledge 2003: -'Hasidisim, Germany', pp. 309-317; -'Literature, Hebrew, Europe and the Mediterranean', pp. 404-408
527.
Religion in Geschichte und Gegenwart vol. 6, ed. Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski and Eberhard Jungel, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 2003: –'Nachman ben Simcha von Brazlav', pp. 12; -'Nachmanides (Moses ben Nachman)', pp. 12-13; -'Nagara Israel ben Moses', pp. 25; -'Nagid', pp. 26-27; -'Narboni Moses', pp. 51-52; -'Nathan von Gaza', pp. 61
528.
'Legendary Truths', Haaretz, English Edition, 3.1.2003, p. B8
529.
'Judaism: Not Solely for Haredim', Haaretz, English Edition, 30.3.2003, p. 5
530.
'Varieties of Religious Experience', Haaretz, English Edition, 2.5.2003, p. B9
תשס"ד / 2004
531.
חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית, יחידות 3-4, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה 2004. (תרגום לרוסית)
532.
'מדינת ישראל כתופעה תיאולוגית', תכלת 15 (תשס"ד), עמ' 88-71.
533.
'"דעת תורה": חידוש הסמיכה והתחדשות הנבואה בישראל?', הארץ; תרבות וספרות, 11.4.2004, עמ' 1.
534.
'ריבנטרופ בבית הלבן, ליל הבדולח באמריקה', הארץ; תרבות וספרות, 29.10.2004, עמ' 1; 4.
535.
'Jewish Sovereignty as a Theological Problem', Azure vol. 16 (2004), pp. 123-139
536.
Dictionary of Gnosticism and Western Esotericism vol. II, ed. Wouter J. Hanegraaf, Leiden and Boston: Brill 2004: -'Christian Kabbalah', pp. 638-642; -'Johannes Reuchlin', pp. 990-993
537.
'The Grapes of Roth', Haaretz, English Edition, 29.10.2004, p. B8
תשס"ה / 2005
538.
'אותיות דר' עקיבא ותפיסת הלשון החדשה', דעת 55 (תשס"ה), עמ' 30-5.
539.
'האם העולם נברא או נחקק' (מחקר חדש על ספר יצירה מאת פטר היימן), הארץ; תרבות וספרות, 15.4.2005.
540.
הלב והמעיין; מבחר חוויות מיסטיות, חזיונות וחלומות מן העת העתיקה עד ימינו, ירושלים: כתר 2005.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English