דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשנ"ח / 1998
461.
'החרדיות המשתררת - תוצר של ישראל החילונית', אלפיים 15 (תשנ"ח), עמ' 253-234.
462.
'שרה צפתמן: בין אשכנז לספרד, לתולדות הסיפור היהודי בימי הביניים', קרית ספר; מוסף ס"ח (תשנ"ח), עמ' 228-221.
463.
'ועכשיו – פוסט יהדות?', הארץ; תרבות וספרות, 20.9.1998, עמ' 2.
464.
'Samael and the Problem of Jewish Gnosticism', Perspectives on Jewish Thought and Mysticism, eds. Alfred L. Ivry, Elliot R. Wolfson and Allan Arkush, Amsterdam: Harwood Academic Publishers 1998, pp. 257-276
465.
'The Two Meanings of Hasidic Messianism', Hesed ve-Emet; Studies in Honor of Ernest S. Frerichs, eds. Jodi Magness and Seymour Gitin, Atlanta: Scholars Press 1998, pp. 391-407
466.
'Armilus, The Jewish Antichrist and the Origins and Dating of the Sefer Zerubbavel', Toward the Millennium, Messianic Expectations from the Bible to Waco, eds. Peter Schaefer and Mark R. Cohen, Leiden: Brill 1998, pp. 73-104
467.
'Christian Kabbalah: From Mysticism to Esotericism', Western Esotericism and the Science of Religion, eds. Antoine Faivre and Wouter J. Hanegraaff, Leuvn (Belgium): Peeters 1998, pp. 117-129
468.
Gershom Scholem, La Kabbala, Preface by Joseph Dan: 'Gershom Scholem Entre Mystique et e'rudition', Paris: Cerf 1998, pp. 7-38
469.
'Jewish Studies and European Terminology, Religion, law and Ethics', Jewish Studies in a New Europe, Proceedings of the Fifth Congress of Jewish Studies in Copenhagen, eds. Ulf Haxen and Hanne Trautner-Kromann, Copenhagen: C. A. Reitzel 1998, pp. XXIII-XXXVI
470.
'Benjamin the European and Benjamin the Jew; A Review Essay', Jewish Studies Quarterly 5 (1998), pp. 187-193
471.
Religion in Geschichte und Gegenwart vol. 1, ed. Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski and Eberhard Jungel, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1998: -'Abrabanel Isaak ben Judah', pp. 69; -'Abraham, Judentum (Mittelalter)', pp. 75-76; -'Abraham berabbi Azriel', pp. 77; -'Abraham Maimuni', pp. 77-78; -'Abulafia Abraham', pp. 93; -'Adam Kadmon', pp. 108; -'Adret Salomo ben Abraham', pp. 125; -'Albo Joseph', pp. 271-272; -'Alcharisi Judah', pp. 274; -'Alemano Jochanan ben Isaak', pp. 281; -'Alphabetmystik\Buchstabenmystik', pp. 325-328; -'Anatoli Jacob ben Abba Mari', pp. 458; -'Antisemitismus\Antijudaismus, Definitionen und Probleme', pp. 556-557; -'Antisemitismus\Antijudaismus, Mittelalter und Fruhe Neuzeit', pp. 565-569; -'Apokalyptik, Judische Apokalyptik (Mittelalter und Neuzeit)', pp. 594; -'Apologetik, Judentum (Mittelalter biz Neuzeit)', pp. 613-614; -'Aramah Isaak ben Moses', pp. 676; -'Asikri Eleasar', pp. 829; -'Askese, Judentum (Mittelalter und Neuzeit)', pp. 840-841; -'Azriel von Girona', pp. 1030; -'Baal Shem Tov', pp. 1040; -'Bachja ben Asher', pp. 1051; -'Bachja ben Josef ibn Pakuda', pp. 1051-1052; -'Bahir, Sefer ha-Bahir', pp. 1063; -'Bar Chijja Abraham', pp. 1103; -'Bekehrung\Konversion, Judentum', pp. 1239-1240; -'Bekenntnis, Judentum (Mittelalter und Neuzeit)', pp. 1268-1269; -'Ben Gurion David', pp. 1288; -'Ben Israel Manasheh', pp. 1288-1289; -'Bibel, Judentum', pp. 1441-1443; -'Bose, das, Judentum', pp. 1709-1711; -'Bu?e, Judentum (Mittelalter und Neuzeit)', pp. 1907-1908
תשנ"ט / 1999
472.
The Unique Cherub Circle, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1999
473.
ספריית גרשם שלום בתורת הסוד היהודית: קטלוג (כרכים א-ב), עורכים: יוסף דן ואסתר ליבס, ירושלים: בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי תשנ"ט.
474.
מחקרי חסידות, (=מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ט"ו), עורכים: עמנואל אטקס, דוד אסף ויוסף דן, ירושלים תשנ"ט.
475.
Studies in Jewish Manuscripts, eds. Joseph Dan and Klaus Herrmann, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1999
476.
'קצה של החסידות הפרומקיניאנית', מחקרי חסידות, (= מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ט"ו), עורכים: עמנואל אטקס, דוד אסף ויוסף דן, ירושלים תשנ"ט, עמ' 274-261.
477.
'המהפכה בספרות המוסר העברית בעקבות הגירוש', דור גירוש ספרד, קובץ מאמרים, עורכים: יום טוב עסיס ויוסף קפלן, ירושלים: מרכז זלמן שזר תשנ"ט, עמ' 257-247.
478.
'מדינת היהודים: היובל הבא', תכלת 6 (תשנ"ט), עמ' 66-64.
479.
'עדנה חדשה ל"עידן החדש"', הארץ; תרבות וספרות, 31.3.1999, עמ' 8.
480.
'קץ הימים ותפיסת הזמן ההיסטורי, האפוקליפטי והריטואלי', זמנים 69-68 (1999-2000), עמ' 74-58.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English