דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשנ"ו / 1996
441.
'The Name of God, The Name of the Rose and the Concept of Language in Jewish Mysticism', Medieval Encounters 2 (1996), pp. 228-248
442.
'Mystical Encounters, Exhibition of Christian Kabbalah at the Houghton Library', Harvard University Gazette, 14.3.1996, pp. 8
תשנ"ז / 1997
443.
על הקדושה: דת, מוסר ומיסטיקה ביהדות ובדתות אחרות, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס תשנ"ז. מהדורה שניה: תשנ"ח.
444.
The Christian Kabbalah: Jewish Mystical Books and their Christian Interpreters: A Symposium, ed. Joseph Dan; (together with the Catalogue of an Exhibition at the Houghton Library), Cambridge Mass.: Harvard College Library 1997
445.
'ר' ישראל מרוז'ין בין צדיק הדור לצדיק האמת', מדעי היהדות 37 (תשנ"ז), עמ' 308-297.
446.
'בידיים ריקות, יותר ויותר מזוהה יהדות עם חרדיות' (דברים לקבלת פרס ישראל), יהדות חופשית 11-12 (1997), עמ' 9.
447.
'קבלה, קבלה נוצרית וחקר הקבלה: 15 שנה למותו של גרשם שלום', הארץ; תרבות וספרות, 28.2.1997, עמ' 2-1.
448.
'יהדות אינה חרדיות' (ראיון עם אלי שי), ידיעות אחרונות; מוסף שבת, 16.5.1997, עמ' 27.
449.
'יונג בעיני היסטוריון: האל-המשיח של הגזע הארי', הארץ; תרבות וספרות, 14.11.1997, עמ' 2-1.
450.
'The Kabbalah of Johannes Reuchlin and Its Historical Significance', The Christian Kabbalah: Jewish Mystical Books and their Christian Interpreters: A Symposium, ed. Joseph Dan, Cambridge Mass.: Harvard College Library 1997, pp. 55-95
451.
'Joseph Weiss Today', Introduction to the New Edition of Joseph Weiss: Studies in East European Jewish Mysticism and Hasidism, London: The Littman Library of Jewish Civilization 1997, pp. IX-XX
452.
Foreword to: The Alphabet of Ben Sira; Facsimile of the Constantinople 1519 edition, Verona: Valmadonna Trust Library 1997, pp. 11-13
453.
'The Emergence of Distinct Intellectual Schools Changes the Character of Jewish Theology, Esotericism and Mysticism', Yale Companion - Jewish
454.
Writing and Thought in German Culture 1096 – 1996, eds. Sander L. Gilman and Jack Zipes, New Haven: Yale University Press 1997, pp. 8-14
455.
'Gershom Scholem: Between Mysticism and Scholarship', The Germanic Review 72 (1997), pp. 4-23
456.
The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, eds. R. J. Zwi Werblowsky and Geoffrey Wigoder, New York: Oxford University Press 1997: -'Aharon ben Shemu'el of Baghdad'; -'Alphabet, Hebrew'; -'Azri'el of Gerona'; -'Ba`al Shem'; -'Della Reina, Yosef'; -'Dreams'; -'Ein Sof'; -'Elazar ben Yehudah of Worms'; -'Ethical Literature'; -'Ethics'; -'Golem'; -'Hasidei Ashkenaz'; -'Heikhalot'; -'Kabbalah'; -'Lilith'; -'Luria', -'Yitshaq'; -'Luzzatto, -Mosheh Hayyim'; -'Ma`aseh be-Re'shit'; -'Ma`aseh Merkavah'; -'Mazziq (see Demons)'; -'Metatron'; -'Michael'; -'Mysticism'; -'Samael'; -'Scholem, Gershom'; -'Sefer ha-Bahir'; -'Sefer ha-Razim'; -'Sefer Yetsirah'; -'Sitra Ahra'
תשנ"ח / 1998
457.
המשיחיות היהודית המודרנית, תל אביב: האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון תשנ"ח.
458.
Jewish Mysticism vol. I: Late Antiquity Jewish Mysticism vol. II: The Middle Age Jewish Mysticism vol. III: The Modern Period Jewish Mysticism vol. IV: General Characteristics and Comparative Studies Northvale N.J.; Jerusalem: Jason Aronson 1998-1999
459.
'תורת הקבלה של יוהנס רויכלין ומשמעותה ההיסטורית', מרומי לירושלים; ספר זיכרון ליוסף ברוך סרמוניטה, (=מחקרי ירושלים במחשבת ישראל י"ד), עורך: אביעזר רביצקי, ירושלים תשנ"ח, עמ' 485-455.
460.
'ברוח פיו כל צבאם', אמנות - כל ההקשרים, עורכת: אורה גולדנברג, תל אביב: הוצאת עלמ"א וידיעות אחרונות 1998, עמ' 237-226.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English