דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשנ"ה / 1995
421.
'Rav Kooks Stellung im zeitgenoessischen judischen Denken', Die Lichter der Tora, Berlin: Akademie Verlag 1995, pp. 125-133
422.
'Two New Studies of Hekhalot Literature', Frankfurter Judaistische Beitrage 22 (1995), 190-196
423.
'The Book of the divine Name by Rabbi Eleazar of Worms', Frankfurter Judaistische Beitrage 22 (1995), pp. 27- 60
424.
'Jewish Gnosticism?', Jewish Studies Quarterly 2 (1995), pp. 309-328
425.
'The Language of Mystical Prayer', Studies in Spirituality 5 (1995), pp. 40-60
תשנ"ו / 1996
426.
Jewish Mysticism and Jewish Ethics, Northvale New Jersey: Jason Aronson 1996
427.
קולות רבים: ספר הזיכרון לרבקה ש"ץ אופנהיימר, (=מחקרי ירושלים במחשבת ישראל י"ג, א-ב), עורכים: רחל אליאור ויוסף דן, ירושלים תשנ"ו.
428.
'תפיסת הפלירומה בספרות ההיכלות והמרכבה', קולות רבים: ספר הזיכרון לרבקה ש"ץ אופנהיימר, (=מחקרי ירושלים במחשבת ישראל י"ג, א'), עורכים: רחל אליאור ויוסף דן, ירושלים תשנ"ו, עמ' 140-61.
429.
'לבעיית מעמדה של ספרות הדרוש בתרבות ישראל בימי-הביניים ובזמן החדש', התרבות העממית, עורך: ב"ז קדר, ירושלים: מרכז זלמן שזר תשנ"ו, עמ' 153-141.
430.
'שלושה ספרים חדשים בחקר ספרות ההיכלות והמרכבה', תרביץ ס"ה (תשנ"ו), עמ' 542-535.
431.
'ספילברג והשואה: האימפריה מכה בשלישית?', הארץ; תרבות וספרות, 3.5.1996, עמ' 1.
432.
'אומברטו אקו ואבקת הסימפטיה, או: מנין לקח האל את מי המבול', הארץ; תרבות וספרות, 16.8.1996, עמ' 1.
433.
'הרס הרומאן ותכלית המעשים, או ש"י עגנון כדקונסטרוקציוניסט', הארץ; תרבות וספרות, 29.11.1996, עמ' 2-1.
434.
'The Contemporary Hasidic Zaddik: Charisma, Heredity, Magic and Miracle', Divine Intervention and Miracles in Jewish Theology, ed. Dan Cohn-Sherbok, Lewiston NY: Edwin Mellen Press 1996, pp. 195-214
435.
'Hasidism: The Third Century', Hasidism Reappraised, ed. Ada Rapoport-Albert, London: Vallentine Mitchell 1996, pp. 415-426
436.
'Jerusalem in Jewish Spirituality', City of the Great King: Jerusalem from David to the Present, ed. Nitza Rosovsky, Cambridge Mass.: Harvard University Press 1996, pp. 60-73, 474-479
437.
'Yaldabaoth and the Language of the Gnostics', Geschichte – Tradition – Reflexion, Festschrift fur Martin Hengel zum 70 Geburtstag, eds. Hubert Cancik, Hermann Lichtenberger and Peter Schaefer, Tubingen: J.C.B Mohr (Paul Siebeck) 1996, pp. 557-564
438.
'La cultura ebraica nell’Italia Medievale: Filosofia, Etica, Misticismo', Storia d’Italia, Annali 11, Gli ebrei in Italia, ed. Giulio Einaudi, Torino 1996, pp. 339-358
439.
'Wout Jac van Bekkum: A Hebrew Alexander Romance according to MS London', The Jewish Quarterly Review 86 (1995-1996), pp. 435-438
440.
'Chaos Theory, Lyotard’s History, and the Future of the Study of the History of Ideas', Jewish Studies Quarterly 3 (1996), pp. 193-211
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English