דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשנ"ד / 1994
401.
'Gershom Scholem and Jewish Messianism', Gershom Scholem: The Man and His Work, ed. Paul Mendes-Flohr, State University of New York Press and the Israel Academy of Sciences and Humanities 1994, pp. 73-86
402.
'The Language of Creation and Its Grammar', Tradition und Translation, zom Problem der Interkulturellen Ubersetzbarkeit Religioser Phanomene Festschrift fur Carsten Colpe zum 65 Geburtstag, eds. Christoph Elsas, Renate Haffke, Hans M. Haussig et al., Berlin-New York: Walter de Gruyter 1994, pp. 42-63
403.
'Nahmanides and the Development of the Concept of Evil in the Kabbalah', Mosse ben Nahman I el seu Temps, Girona: Ajuntament de Girona 1994, pp. 159-182
404.
'Three Phases of the History of the Sefer Yezira', Frankfurter Judaistische Beitrage 21 (1994), pp. 7-29
405.
'Kabbalistic and Gnostic Dualism', Binah: Studies in Jewish History, Thought and Culture vol. III, ed. Joseph Dan, Westport Connecticut, London: Praeger 1994, pp. 19-33
406.
'Le langage de la mystique dans le judaisme', Annuaire Resume des Conferences et Travaux Ecole Pratique des Hautes Etudes, section des sciences religieuses 103 (1994-1995), pp. 209-213
407.
'Gershom Scholem', New Encyclopedia of Zionism and Israel vol. II, ed. Geoffrey Wigoder, Madison: Fairleigh Dickinson University Press 1994, pp. 1172
תשנ"ה / 1995
408.
Mysticism, Magic and Kabbalah in Ashkenazi Judaism: International Symposium Held in Frankfurt a/M 1991, eds. Karl E. Groi>Mysticism, Magic and Kabbalah in Ashkenazi Judaism: International Symposium Held in Frankfurt a/M 1991, eds. Karl E. Grozinger and Joseph Dan, Berlin-New York: Walter de Gruyter 1995
409.
'לשון אלוהית, לשון אנושית והבעה אמנותית', במרתפי הספרייה הלאומית: קובץ הביאנלה בוונציה, אוצר: גדעון אפרת, תל אביב: העמותה הישראלית לתרבות 1995, עמ' 121-115.
410.
'תסמונת לנדאואר - וינשטוק: להבנת מעמדה של הקבלה בדורות האחרונים', יהדות זמננו 9 (תשנ"ה), עמ' 3-18.
411.
'מעמדו הסמאנטי של החזון המיסטי: נבואה וחלום, חיזיון ושיר', אלפיים 11 (תשנ"ה), עמ' 240-210.
412.
'לתפיסת המספר בספר יצירה', דעת 34 (תשנ"ה), עמ' 15-5. נדפס שנית: על הקדושה: דת, מוסר ומיסטיקה ביהדות ובדתות אחרות, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס תשנ"ז.
413.
'לבעיית מעמדם ההיסטורי של יורדי המרכבה', ציון ס' (תשנ"ה), עמ' 199-179.
414.
האנציקלופדיה העברית מילואים ג', ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשנ"ה: –'היכלות והמרכבה, ספרות ה-', עמ' 321-314; -'חסידות', עמ' 419-412; -'חסידות אשכנז', עמ' 427-419; -'שלום, גרשם', עמ' 1001-999.
415.
'חנה ארנדט ומרי מקארתי: אשליה של מולדת', הארץ; תרבות וספרות, 14.4.1995, עמ' 1; 6.
416.
'החתירה לקראת הבלתי אפשרי או: מימזיס בקנה מידה 1:1', הארץ; תרבות וספרות, 24.9.1995, עמ' 6.
417.
'The Language of the Mystics in Medieval Germany', Mysticism, Magic and Kabbalah in Ashkenazi Judaism, International Symposium Held in Frankfurt a.M. 1991, eds. Karl E. Gr?zinger and Joseph Dan, Berlin-New York: Walter de Gruyter 1995, pp. 6 -27
418.
'Samael, Lilith and the Concept of Evil in Early Kabbalah', Essential Papers on Kabbalah, ed. Lawrence Fine, New York: New York University Press 1995, pp. 154-178
419.
'Four Ways of Holocaust Denial', Bruch und Kontinuitat: Judisches Denken in der Europaischen Geistesgeschichte, eds. Eveline Goodman-Thau and Michael Daxner, Berlin: Akademie Verlag 1995, pp. 39-46
420.
'Gershom Scholem – Mystiker oder Geschichtsschreiber des Mystischen?', Gershom Scholem Zwischen den Disziplinen, eds. Peter Schaefer und Gary Smith, Frankfurt a.M: Suhrkamp 1995, pp. 32-69
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English