דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשנ"ג / 1993
381.
'The Ashkenazi Hasidic Concept of Language', Hebrew in Ashkenaz; A Language in Exile, ed. Lewis Glinert, New York: Oxford University Press 1993, pp. 11-25
382.
'Ashkenazi Hasidism and the Maimonidean Controversy', Maimonidean Studies 3 (1992-1993), pp. 29-47
383.
'The Ancient Heikhalot Mystical Texts in the Middle Ages: Tradition, Source, Inspiration', Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester 75 (1993), pp. 83-96
384.
'In Quest of a Historical Definition of Mysticism: The Contingental Approach', Studies in Spirituality 3 (1993), pp. 58-90
385.
'A Tribute to E. E. Urbach', Judaism 42 (1993), pp. 262-266
תשנ"ד / 1994
386.
Binah –Studies in Jewish History, Thought and Culture vol. III, ed. Joseph Dan, Westport, Connecticut, London: Praeger 1994
387.
'פירוש ספר יצירה לר' יהודה בן ברזילי הברצלוני אופיו ומגמותיו', משואות; מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ' אפרים גוטליב, עורכים: מיכל אורון ועמוס גולדרייך, ירושלים: מוסד ביאליק תשנ"ד, עמ' 119-99.
388.
'האפוס בן אלף השנים: תרבות יהודי ספרד במבחן התמורות', תרבות יהדות ספרד, ספר הקונגרס הבינלאומי הראשון, עורכת: אביבה דורון, תל אביב: מיכללת לוינסקי תשנ"ד, עמ' 32-15.
389.
'משהו על תפישות המיתוס במחקר בימינו', אלפיים 8 (תשנ"ד) עמ' 164-145.
390.
'שם של שמיניות', מנחה לשרה: מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופ' שרה הלר-וילנסקי, עורכים: משה אידל, דבורה דימנט ושלום רוזנברג, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס תשנ"ד, עמ' 134-119.
391.
'דמותו של חכם ח"ן ומעמדו של המקובל בתרבות ישראל', דברי הקונגרס העולמי הי"א למדעי היהדות ג' 2, ירושלים תשנ"ד, עמ' 8-1.
392.
'התהוות תורת הסוד העברית', מחניים: על הקבלה ותורת הנסתר 6 (תשנ"ד), עמ' 17-8.
393.
'אוטופיה של עתיד ואוטופיה של עבר', מגוון דעות והשקפות בתרבות ישראל ד' (תשנ"ד), עמ' 102-67. נדפס שנית: על הקדושה: דת, מוסר ומיסטיקה ביהדות ובדתות אחרות, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס תשנ"ז.
394.
'שלום בבי שותפי: עיון בספרים חדשים על גרשם שלום', מדעי היהדות 34 (תשנ"ד), עמ' 148-137.
395.
'ישו, הגרסה היהודית', ראיון עם רמי רוזן, הארץ; מוסף, 28.1.1994, עמ' 76-71.
396.
'פוסט מודרניזם נגד מדינת ישראל', הארץ; תרבות וספרות, 24.6.1994, עמ' 8.
397.
'אלהים ואשתו', ראיון עם מיכל פלג, הארץ; מוסף, 26.8.1994, עמ' 76-72.
398.
'האם אפשר לנבא את פיתולי קו-החוף, או על התפישה הכאוטית של ההיסטוריה', הארץ; תרבות וספרות, 14.9.1994, עמ' 7.
399.
'מחול החידלון, או: ניפוצו של הנאראטיב האחרון' (על "ריקוד על המים" ללילי פרי), הארץ; תרבות וספרות, 9.12.1994, עמ' 8.
400.
'השאיפה למבנים קבועים וסימטריים' (על ספר חדש של אנמרי שימל), הארץ; מוסף ספרים, 21.12.1994, עמ' 6.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English