דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשכ"ג / 1963
21.
'שרי כוס ושרי בוהן', תרביץ ל"ב (תשכ"ג), עמ' 369-359.
22.
'"אגרת הויכוח" לר' שם טוב פלקירא', אוצר יהודי ספרד ו' (תשכ"ג), עמ' 46-42.
תשכ"ד / 1964
23.
'"ספר החכמה" לר' אלעזר מוורמס ומשמעותו לתולדות תורתה וספרותה של חסידות אשכנז', ציון כ"ט (תשכ"ד), עמ' 181-168.
24.
'"ר' יוסף קארו, בעל הלכה ומיסטיקן" לר.י.צ. ורבלובסקי', תרביץ ל"ג (תשכ"ד), עמ' 96-89.
25.
'מקום הקבלה בחקר המחשבה והמוסר; משנת הזוהר בהרצאתו של י. תשבי', מולד כ"ב (תשכ"ד), עמ' 88-82.
26.
'Vajda G. Recherches sur la Philosophie et la Kabbale dans la pensee juive du Moyen Age', קרית ספר ל"ט (תשכ"ד), עמ' 344-341.
27.
'דיון על הוראת הספרות' (עם משה לזר, דן פגיס, גרשון שקד, אריה זקס, טוביה שלונסקי), האוניברסיטה 10, א' (תשכ"ד), עמ' 11-4.
תשכ"ה / 1965
28.
פרקים מכתבי המוסר של מקובלי ספרד (מקורות לתרגיל), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תשכ"ה.
29.
'"ערוגת הבושם"', תרביץ ל"ד (תשכ"ה), עמ' 301-291.
30.
'הערות לתכנית הלימודים בספרות עברית', מן היסוד 3, חוברת 68 (תשכ"ה), עמ' 10-9.
31.
'הסטודנט היהודי בארה"ב', מן היסוד 3, חוברת 73 (תשכ"ה), עמ' 20-19.
32.
'אהרן צייטלין: בין חורבן לגאולה', מולד כ"ב (תשכ"ה), עמ' 561-554.
33.
'על ההעדר המשותף; דתיים, חילוניים - והאמת ההיסטורית', מולד כ"ג (תשכ"ה), עמ' 92-86.
34.
'סיפור ר' יוסף דלה ריינה', הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות; דין וחשבון, ירושלים תשכ"ה, עמ' 144.
35.
'הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות', גשר 11, חוברת 3 (1965), עמ' 89-80.
36.
האנציקלופדיה העברית י"ז, ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשכ"ה: –'חסידות, תורתה וספרותה' (יחד עם ישעיה תשבי), עמ' 821-769; -'חסידות אשכנז (התפשטותה)', עמ' 826-824.
תשכ"ו / 1966
37.
הנובילה החסידית, ליקט והוסיף מבוא יוסף דן, ירושלים: מוסד ביאליק תשכ"ו.
38.
תורת החסידות וספרותה (בשיתוף עם ישעיה תשבי), תדפיס מיוחד מתוך האנציקלופדיה העברית, כרך י"ז, עמ' 821-769, ירושלים: אקדמון תשכ"ו.
39.
'"ספר הנבון" לאחד מחסידי אשכנז', קבץ על יד ספר ו', ט"ז (תשכ"ו), עמ' 223-201.
40.
'התהוות תורת הסוד העברית', מחניים ק' (תשכ"ו), עמ' ע-עה.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English