דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשנ"ב / 1992
361.
'הדרך אל הקבלה: עשר שנים למותו של גרשם שלום', הארץ; תרבות וספרות, 13.3.1992, עמ' 8.
362.
'גרשם שלום בעקבי משיח: עם פרסום קובץ מחקרי השבתאות של גרשם שלום', הארץ; תרבות וספרות, 17.4.1992, עמ' 6.
363.
'ספרות היא עדות היא עדות', הארץ; תרבות וספרות, 6.10.1992, עמ' 9.
364.
'Prayer as Text and Prayer as Mystical Experience', Torah and Wisdom; Studies in Jewish Philosophy, Kabbalah and Halacha, Essays in Honor of Arthur Hyman, ed. Ruth Link-Salinger, New York: Shengold 1992, pp. 33-47
365.
'La Litterature E'thique Juive dans L'espagne Musulmane et Chretienne', Tolede et Jerusalem, Publies sous la direction de S. Giora Shoham et Francis Rosenstiel, Lausanne: L'Age d'Homme 1992, pp. 81-86
366.
'Scholem's View of Jewish Messianism', Modern Judaism 12 (1992), pp. 117-128
367.
'Some Remarks about Jewish Studies in German Universities', Babylon 10-11 (1992), pp. 183-191
368.
'The Epic of a Millennium; Judeo Spanish Culture's Confrontations', Judaism 41 (1992), pp. 113-129
תשנ"ג / 1993
369.
The Ancient Jewish Mysticism, Translated by Shmuel Himelstein, Tel Aviv: MOD Books 1993
370.
Gershom Scholem's Major Trends in Jewish Mysticism: 50 Years After, Proceedings of the Sixth International Conference on the History of Jewish Mysticism, eds. Peter Schaefer and Joseph Dan, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1993
371.
'המשמעות הדתית של ספר יצירה', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל י"א (תשנ"ג), עמ' 35-7.
372.
'השבתאות והעידן החדש בתולדות ישראל', מדעי היהדות 33 (תשנ"ג), עמ' 95-85.
373.
'מפרדוקס תיאולוגי לפרדוקס היסטורי: תורת חב"ד ותולדות חב"ד ', תרביץ ס"ב (תשנ"ג), עמ' 147-137.
374.
'"צלם אלהים" במחשבה היהודית', לקסיקון התרבות היהודית בזמננו: מושגים, תנועות, אמונות, עורכים: ארתור א. כהן ופול מנדס-פלור, תל אביב: עם עובד תשנ"ג, עמ' 431-427
375.
'ספר הזוהר של גרשם שלום', הארץ; תרבות וספרות, 19.2.1993, עמ' 6.
376.
'במהרה בימינו ממ"ש', הארץ; תרבות וספרות, 12.3.1993, עמ' 6.
377.
'ה"היבט החדש": הנסיגה ל-1925', הארץ; תרבות וספרות, 22.10.1993, עמ' 9.
378.
'Ashkenazi Hasidism, 1941–1991: Was There really a Hasidic Movement in Medieval Germany?', Gershom Scholem’s Major Trends in Jewish Mysticism: 50 Years After, Proceedings of the Sixth International Conference on the History of Jewish Mysticism, ed. Peter Schaefer and Joseph Dan, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1993, pp. 87-101
379.
'Rashi and the Merkabah', Rashi, 1040 – 1990; Hommage a Ephraim E. Urbach, ed. Gabrielle Sed-Rajna, Paris: Cerf 1993, pp. 259-264
380.
'The Emergence of Jewish Mysticism in Medieval Germany', Mystics of the Book, ed. Robert A. Herrera, New York: Peter Lang 1993, pp. 57-95
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English