דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשנ"א / 1991
341.
'קריסתו של המרכז', פוליטיקה 40 (1991), עמ' 29-26.
342.
'הספר שבו נפרדו דרכיהם של החוקר והמקובל: יובל להופעת הספר "זרמים עיקריים במיסטיקה היהודית" לגרשם שלום', הארץ; תרבות וספרות, 29.9.1991, עמ' 8.
343.
Gershom Scholem, On the Mystical Shape of the Godhead, foreword by Joseph Dan, New York: Schocken Books 1991, pp. 3-14
344.
'Das Entstehen der Judischen Mystik im Mittelalterlichen Deutschland', Judentum im deutschen Sprachraum, ed. Karl E. Grozinger, Frankfurt a.M: Suhrkamp 1991, pp. 127-172
345.
'A Note on the History of Teshuvah among Ashkenaz Chasidim', The World of Rav Kook's Thought, eds. Benjamin Ish-Shalom and Shalom Rosenberg, New York: Avi Chai 1991, pp. 271-282
346.
'Die Hegemonie der "Schwarzen Hute", zur Rolle der Judentumswissenschaften in Israel', Babylon 8 (1991), pp. 72-84
347.
'A Bow to Frumkinian Hasidism', Modern Judaism 11 (1991), pp. 175-193
348.
'Peter Schaefer (Hg.), Ubersetzung der Hekhalot Literatur', Numen 38 (1991), pp. 134-136
349.
'Yaldabaoth, once more', Threescore and Ten, Essays in Honor of Rabbi Seymour J. Cohen, eds. Abraham J. Karp, Louis Jacobs and Chaim Z. Dimitrovsky, Hoboken; NY: Ketav 1991, pp. 123-131
350.
'A Jewish Ethic of Non-Conformism: Ashkenazi Hasidism of Medieval Germany', Mahberet, Brown University, vol. 2, no. 1 1991, pp. 27-30.
351.
'Pesaq ha-Yirah veha-Emunah and the Intention of Prayer in Ashkenazi Hasidic Esotericism', Frankfurter Judaistische Beitrage 19 (1991-92), pp. 185-215
352.
דמויות מרכזיות בתולדות ישראל, האוניברסיטה הפתוחה וקרן הזכרון לתרבות ישראל 1991, (ברוסית).
תשנ"ב / 1992
353.
חסידות אשכנז, תל אביב: האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון תשנ"ב.
354.
The Revelation of the Secret of the World: The Beginning of Jewish Mysticism in Late Antiquity, Brown University, Program in Judaic Studies, Paper no. 2, 1992
355.
'קבלת האר"י בין מיתוס למדע', דברי הכנס הבינלאומי הרביעי לחקר תולדות המיסטיקה היהודית, (=מחקרי ירושלים במחשבת ישראל י'), עורכים: רחל אליאור ויהודה ליבס, ירושלים תשנ"ב, עמ' 36-9.
356.
'התיאופאניה של שר התורה – סיפור מעשה, מאגיה ומיסטיקה בספרות ההיכלות והמרכבה', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי י"ג-י"ד (תשנ"ב), עמ' 157-127.
357.
'גילוי "סודו של עולם"; ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה', דעת 29 (תשנ"ב), עמ' 25-5. נדפס שנית: על הקדושה: דת, מוסר ומיסטיקה ביהדות ובדתות אחרות, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס תשנ"ז.
358.
'קווים לפעלו המדעי של ישעיה תשבי', מדעי היהדות 32 (תשנ"ב), עמ' 60-49.
359.
'שרידי פולמוס על תורת האלוהות בספר 'סוד הסודות' לר' אלחנן בן יקר מלונדון', תרביץ ס"א (תשנ"ב), עמ' 271-249.
360.
'קרע כפול, ניכור מואץ', פוליטיקה 45 (1992), עמ' 13-12.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English