דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשמ"ט / 1989
321.
Binah – Studies in Jewish History, Thought and Culture vol. I, ed. Joseph Dan, New York: Praeger 1989
322.
Binah – Studies in Jewish History, Thought and Culture vol. II, ed. Joseph Dan, New York: Praeger 1989
323.
'מחשבת ישראל במאה הי"ג, דברי מבוא', מחקרים בהגות יהודית, עורכים: שרה הלר-וילנסקי ומשה אידל, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס תשמ"ט, עמ' 240-231.
324.
'לדמותו ההיסטורית של ר' יהודה החסיד', תרבות וחברה בתולדות ישראל בימי הביניים; קובץ מאמרים לזכרו של חיים הלל בן ששון, עורכים: ראובן בונפיל, מנחם בן ששון ויוסף הקר, ירושלים: מרכז זלמן שזר תשמ"ט, עמ' 398-389.
325.
'החסידות: המאה השלישית', ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות 29 (תשמ"ט), עמ' 42-29.
326.
'ריקודו של ר' אלימלך', פוליטיקה 24 (1989), עמ' 13-10.
327.
'הגמוניית הכובעים השחורים', פוליטיקה 29 (1989), עמ' 15-12.
328.
'תורת אחדותם של כל ההבלים', הארץ;תרבות וספרות, 22.12.1989, עמ' 8.
329.
'Menasseh ben Israel: Attitude Towards the Zohar and Lurianic Kabbalah', Menasseh ben Israel and his world, eds. Yosef Kaplan, Henry Mechoulan and Richard H. Popkin, Leiden: E. J. Brill 1989, pp. 199-206
330.
'The Concept of History in Hekhalot and Merkabah Literature', Binah – Studies in Jewish History, Thought and Culture vol. I, ed. Joseph Dan, New York: Praeger 1989, pp. 47-57
331.
'Gershom Scholem: Between History and Historiosophy', Binah Studies in Jewish History, Thought and Culture vol. II, ed. Joseph Dan, New York: Praeger 1989, pp. 219-249
332.
The Encyclopedia of Judaism, ed. Geoffrey Wigoder, New York: Macmillan 1989: -'Abulafia'; -'Bahir'; -'Eleazar of Worms'; -'Hasidei Ashkenaz'; -'Hekhalot'; -'Isaac Luria'; -'Judah the Pious'; -'Merkavah Mysticism'; -'Moses de Leon'; -'Mysticism Jewish'; -'Sefer Yezira'; -'Sefirot'; -'Transmigration of Souls'; -'Zohar'
תש"ן / 1990
333.
המיסטיקה העברית הקדומה, תל אביב: האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון תש"ן.
334.
חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית, כרכים א-ג, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה תש"ן – תשנ"א.
335.
'"ילדבאות": פעם נוספת', דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות ג' 1, ירושלים תש"ן, עמ' 259-253.
336.
'Marc Saperstein, Jewish Preaching 1200-1800, An Anthology', ציון נ"ה (תש"ן), עמ' 465-463.
337.
'The Grand Unification of all Nonesense, on Eco's Foucoult's Pendulum', Brown University Facuty Bulletin, Nov. 1990, pp. 7-11
תשנ"א / 1991
338.
Jewish Mysticism: An Overview, Tokyo: Iszumi Publishing House 1991 (in Japanese)
339.
'תורת אחדותם של כל ההבלים', מבוא לספר: המטוטלת של פוקו לאומברטו אקו, מאיטלקית: גאיו שילוני, רמת גן: כנרת תשנ"א, עמ' 13-7.
340.
'החסידות במאה העשרים', מדעי היהדות 31 (תשנ"א), עמ' 139-133.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English