דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשמ"ז / 1987
301.
'היכלות גנוזים', תרביץ נ"ו (תשמ"ז), עמ' 437-433.
302.
'כנסים מדעיים: הכנס הבין-לאומי השני לחקר המיסטיקה היהודית והקבלה', ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות 27 (תשמ"ז), עמ' 53-51.
303.
'מן הסמל אל המסומל: להבנת "עשרה מאמרים בלתי-היסטוריים על הקבלה" לגרשם שלום', הארץ; תרבות וספרות, 19.4.1987, עמ' 18.
304.
'Paradox of Nothingness in the Kabbalah', Argumentum e Silentio International Paul Celan Symposium, ed. Amy D. Colin, Berlin – New York: Walter de Gruyter 1987, pp. 359-363
305.
'The Religious Experience of the Merkavah', Jewish Spirituality From the Bible through the Middle Ages, ed. Arthur Green, New York: Crossroad 1987, pp. 289-307
306.
'Imago Dei', Contemporary Jewish Religious Thought, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, New York: Charles Scribner's Sons 1987, pp. 473-478
307.
'Menasseh ben Israel's Nishmat Hayyim and the Concept of Evil in Seventeenth Century Jewish Thought', Jewish Thought in the Seventeenth Century, eds. Isadore Twersky and Bernard Septimus, Cambridge Mass. and London: Harvard University Press 1987, pp. 63-75
308.
'Gershom Scholem's Reconstruction of Early Kabbalah', Gershom Scholem, ed. Harold Bloom, New York: Chelsea House 1987, pp. 155-178
309.
'Gershom Scholem', Jewish Spectator 52 (1987), pp. 33-40
310.
'Gottfried Reeg: Die Geschichte von den Zehn Martyrern', Journal for the Study of Judaism XVIII (1987), pp. 246-248
311.
'Joseph Weiss: Studies in Eastern European Jewish Mysticism', Polin II (1987), pp. 414-416
312.
'A Comprehensive History of Jewish Mysticism', An Interview with H. Goodman, Kabbalah II (1987-88), pp. 1, 6-8
313.
The Encyclopedia of Religion, ed.: Mircea Eliade, New York: Macmillan 1987: -'Besht Rabbi Israel', vol. II, pp. 118; -'Hasidism, An Overview', vol. VI, pp. 203-211; -'Jewish Ethical Literature', vol. VIII, pp. 82-87
תשמ"ח / 1988
314.
'לתולדות תורת התשובה של חסידי אשכנז', יובל אורות; הגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, עורכים: בנימין איש שלום ושלום רוזנברג, ירושלים: ספריית אלינר תשמ"ח, עמ' 228-221.
315.
'הרקע הרעיוני והחברתי להתגבשותה של ספרות המוסר המסורתית במאה הי"ג', ספר היובל לשלמה פינס במלאת לו שמונים שנה, (=מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ז'), עורכים: משה אידל, זאב הרוי ואליעזר שביד, ירושלים תשמ"ח, עמ' 264-239.
316.
'מאמונה בתורה לאמונה בצדיק', מעריב; ספרות, 2.12.1988, עמ' 1; 4.
317.
'The Emergence of Messianic Mythology in 13th Century Kabbalah in Spain', Occident and Orient, A Tribute to the Memory of A. Scheiber, ed. Robert Dan, Budapest: Akademiai Kiado; Leiden: Brill 1988, pp. 57-68
318.
'Pseudepigraphy in Medieval Jewish Mysticism in Germany', Falschungen im MittelalterMittelalter V (1988), Internationaler Kongress der Monumenta Germaniae Historica, Hannover: Hahn, pp. 519-531
319.
'Peter Schafer in Zusammenarbeit mit H. J. Becker, K. Herrmann, C. Ruhrbacher-Sticker und S. Siebers Ubersetzung der Hekhalot-Literatur', Band II: Journal for the Study of Judaism XIX (1988), pp. 124-127
תשמ"ט / 1989
320.
דברי הכנס הבינלאומי השלישי לתולדות המיסטיקה היהודית: ספר הזוהר ודורו, (=מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ח'), עורך: יוסף דן, ירושלים תשמ"ט.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English