דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשמ"ו / 1986
281.
'תפיסת ההיסטוריה בספרות ההיכלות והמרכבה', באורח מדע; מחקרים בתרבות ישראל מוגשים לאהרן מירסקי במלאות לו שבעים שנה, עורך: צבי מלאכי, לוד: מכון הברמן למחקרי ספרות תשמ"ו, עמ' 129-117.
282.
'לבעיית הפריודיזציה של תורת הסוד העברית: משלהי העת העתיקה אל ימי הביניים', דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות ג', ירושלים תשמ"ו, עמ' 100-93.
283.
'חקר המיסטיקה היהודית ומקבילותיה בדתות אחרות', מחקרים במדעי היהדות, אסופת ההרצאות והדיונים שנישאו בכנס יובל הששים של המכון, עורך: משה בר-אשר, ירושלים: אקדמון תשמ"ו, עמ' 143-137.
284.
'ספרות השבחים; מזרח ומערב', פעמים 26 (תשמ"ו), עמ' 86-77.
285.
'מן הסמל אל המסומל: להבנת "עשרה מאמרים בלתי-היסטוריים על הקבלה" לגרשם שלום', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ה' (תשמ"ו),[יצא לאור בתשמ"ח], עמ' 385-363.
286.
'הרמב"ם והאר"י', עת-מול י"א, 1 (תשמ"ו), עמ' 5-3.
287.
'Midrash and the Dawn of Kabbalah', Midrash and Literature, eds. Geoffrey H. Hartman and Sanford Budick, New Haven and London: Yale University Press 1986, pp. 127-139
288.
'Martin Samuel Cohen, The Shi'ur Qomah; Texts and Recensions', Journal for the Study of Judaism XVII (1986), pp. 96-98
289.
'Raphael Mahler: Hasidism and the Jewish Enlightment', Revue des Etudes Juives 145 (1986), pp. 158-160
290.
'Elior's Theory of Divinity in Habad', The Jewish Quarterly Review 77 (1986-1987), pp. 209-212
תשמ"ז / 1987
291.
Gershom Scholem and the Mystical Dimension of Jewish History, New York: New York University Press 1987
292.
דברי הכנס הבינלאומי הראשון לתולדות המיסטיקה היהודית: המיסטיקה היהודית הקדומה, (=מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ו', א-ב), עורך: יוסף דן, ירושלים תשמ"ז.
293.
דברי הכנס הבינלאומי השני לתולדות המיסטיקה היהודית: ראשית המיסטיקה היהודית באירופה, (=מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ו', ג-ד), עורך: יוסף דן, ירושלים תשמ"ז.
294.
תרבות והיסטוריה; לזכרו של פרופ' אינו שקי, עורך: יוסף דן, ירושלים: משגב ירושלים – המכון לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח תשמ"ז.
295.
'פתח היכל שישי', דברי הכנס הבינלאומי הראשון לתולדות המיסטיקה היהודית: המיסטיקה היהודית הקדומה, (מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ו', א-ב), עורך: יוסף דן, ירושלים תשמ"ז, עמ' 220-197.
296.
'"הקבלה האשכנזית" – עיון נוסף', דברי הכנס הבינלאומי השני לתולדות המיסטיקה היהודית: ראשית המיסטיקה היהודית באירופה, (=מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ו', ג-ד), עורך יוסף דן, ירושלים תשמ"ז, עמ' 139-125.
297.
'סיפורים דימונולוגיים מכתבי ר' יהודה החסיד', דת וחברה במשנתם של חסידי אשכנז, עורך: איבן (ישראל) מרקוס, ירושלים: מרכז זלמן שזר תשמ"ז, עמ' 181-165.
298.
'בעיית קידוש השם בתורתה העיונית של תנועת חסידות אשכנז', , דת וחברה במשנתם של חסידי אשכנז, עורך: איבן (ישראל) מרקוס, ירושלים: מרכז זלמן שזר תשמ"ז, עמ' 215-207.
299.
'התיכון והלטינית', יובל שנים לבית הספר התיכון שליד האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים: דפוס בן צבי תשמ"ז, עמ' 41-37.
300.
'דואליזם קבלי ודואליזם גנוסטי', דעת 19 (תשמ"ז), עמ' 16-5.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English