דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשמ"ד / 1984
261.
כתב תמים – ר' משה תקו, פקסימיליה של כתב יד פאריס בצירוף מבוא ומפתחות, ירושלים: מרכז דינור תשמ"ד.
262.
Three Types of Ancient Jewish Mysticism, The Seventh Annual Rabbi Louis Feinberg Memorial Lecture in Judaic Studies, Cincinnati: University of Cincinnati 1984
263.
'ראשיתו של המיתוס המשיחי בתורת הקבלה של המאה השלוש עשרה', משיחיות ואסכטולוגיה, קובץ מאמרים בעריכת צבי ברס, ירושלים: מרכז זלמן שזר תשמ"ד, עמ' 252-239.
264.
'אבי אגדת הגולם המודרנית', עת-מול ט', 4 (תשמ"ד), עמ' 8-7.
265.
'גרשם שלום: בין היסטוריה להיסטוריוסופיה', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ג', ג-ד, ירושלים תשמ"ד, עמ' 475-427.
266.
'כתבי היד של ספרות ההיכלות והמרכבה', תרביץ נ"ג (תשמ"ד), עמ' 317-313.
267.
'פירוש התורה לר' אלעזר מגרמיזא', קרית ספר נ"ט (תשמ"ד), עמ' 644.
268.
'קידה לחסידות הפרומקיאנית', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 26.9.1984, עמ' 23-22. חלק ב', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 5.10.1984, עמ' 28.
269.
'Closing Remarks', Dutch Jewish History I (1984), pp. 509-510
תשמ"ה / 1985
270.
'מחקר חדש על סיפורי בן סירא', קרית ספר ס' (תשמ"ה), עמ' 297-294.
271.
'על מצב ההוראה באוניברסיטאות שמחוץ לישראל - פרויקט "בינה": עיבוד מחקרים למען תלמידים בחו"ל', ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות 24 (תשמ"ה), עמ' 49-47.
272.
'Jewish Studies After Gershom Scholem', Encyclopaedia Judaica Year Book 1983-1985, Jerusalem: Keter 1985, pp. 138-145
273.
'Gerhard Scholem', Jaarboek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1985, pp. 1-3
274.
'The Binah Project: Adaptation of Research Material for University Students Abroad', Newsletter World Union of Jewish Studies 24 (1985), pp. 12-13
275.
'Gershom Scholem's Reconstruction of Early Kabbalah', Modern Judaism 5 (1985), pp. 39-66
תשמ"ו / 1986
276.
ספר הישר, ההדיר והוסיף מבוא יוסף דן, ירושלים: מוסד ביאליק תשמ"ו.
277.
The Early Kabbalah, edited and introduced by Joseph Dan; Texts translated by Ronald C. Kiener, Preface by Moshe Idel, New York: Paulist Press, The Classics of Western Spirituality 1986
278.
Jewish Mysticism and Jewish Ethics, Seattle and London: University of Washington Press 1986
279.
מחקרים בקבלה, בפילוסופיה יהודית ובספרות המוסר וההגות, מוגשים לישעיה תשבי במלאת לו שבעים וחמש שנה, עורכים: יוסף דן ויוסף הקר, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס תשמ"ו.
280.
'"איגרת גרמיישא" ובעיית הפסבדו-אפיגראפיה בקבלה הקדומה', מחקרים בקבלה, בפילוסופיה יהודית ובספרות המוסר וההגות, מוגשים לישעיה תשבי במלאת לו שבעים וחמש שנה, עורכים: יוסף דן ויוסף הקר, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס תשמ"ו, עמ' 138-111
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English