דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשמ"ב / 1982
241.
'Gershom Scholem and Jewish Studies', AJS Newsletter 32 (1982), pp. 1, 15-16
242.
'The Seventy Names of Metatron', Proceedings of the Eighth World Congress of Jewish Studies III (1982), pp. 19-23
243.
'Jewish Studies in the Eighties', Newsletter World Union of Jewish Studies 20 (1982), pp. 9-13
244.
'Apocalyptic Literature and Movement, Jewish', Dictionary of the Middle Ages vol. I,New York: C. Scribner's Sons 1982, pp. 344-346
245.
'The Legacy of Gershom Scholem', News from the Hebrew University of Jerusalem, Spring 1982, pp. 3-5
246.
'Demonisering Zionisme Verslindt Vredesproces' NIW, Nieuw Israelietisch Weekblad,Amsterdam, 29.10.1982, pp. vi-vii
תשמ"ג / 1983
247.
The Teachings of Hasidism, New York: Behrman House 1983
248.
מחקרים באגדה ובפולקלור יהודי, מוקדשים ליובל הששים של דב נוי, (=מחקרי המרכז לחקר הפולקלור ז'), עורכים: יששכר בן עמי ויוסף דן, ירושלים תשמ"ג.
249.
'תורת הרע ודימונולוגיה בספר "נשמת חיים" לר' מנשה בן ישראל', מחקרים באגדה ובפולקלור יהודי, מוקדשים ליובל הששים של דב נוי, (=מחקרי המרכז לחקר הפולקלור ז'), עורכים: יששכר בן עמי ויוסף דן, ירושלים: תשמ"ג, עמ' רסג-רעד.
250.
'ענפיאל, מטטרון ויוצר בראשית', תרביץ נ"ב (תשמ"ג), עמ' 457-447.
251.
'"מעשה מרכבה" בספרות חז"ל', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ב' (תשמ"ג), עמ' 316-307.
252.
'פרשיות בתורת הסוד העברית', מאזנים נ"ה (תשמ"ב-תשמ"ג), עמ' 66-65.
253.
'כוונת התפילה מקבלת הרי"ח', דעת 10 (תשמ"ג), עמ' 56-47.
254.
'תהליך המכלול של בתי המדרש למורים', מהלכים; עיונים בבעיות הוראה והכשרת מורים 2 (תשמ"ג), עמ' 32-22.
255.
'כיצד ללמד ספרות?', עלון למורה לספרות 3 (תשמ"ג), עמ' 7-2.
256.
האנציקלופדיה העברית מילואים ב', ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשמ"ג: 'גנוסיס', עמ' 358-359.
257.
'יובל לתרביץ רבעון למדעי היהדות', דו-שבועון האוניברסיטה העברית בירושלים, 23.1.1983 (גיליון 187), עמ' 4-3.
258.
'"No Evil Descends from Heaven"; Sixteenth Century Jewish Concept of Evil', Jewish Thought in the Sixteenth Century, ed. Bernard D. Cooperman, Cambridge Mass. and London: Harvard University Press 1983, pp. 89-105
259.
'Gershom Scholem, A Tribute to a Scholar and a Teacher', Scopus 33 (1983), pp. 14-21
260.
'Green's Tormented Master', The Jewish Quarterly Review 74 (1983-1984), pp. 333-336
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English