דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשמ"א / 1981
221.
'פירושי האדרת והאמונה של חסידי אשכנז', תרביץ נ' (תשמ"א), עמ' 404-396.
222.
'זכרי שבתאות ב"הכנסת כלה"', האוניברסיטה 25 (תשמ"א), עמ' 21-19.
223.
'ראשיתו של המיתוס המשיחי בקבלת המאה הי"ג', קדם תדפיס, המכון למדעי היהדות, ירושלים תשמ"א, עמ' 14-1.
224.
האנציקלופדיה העברית ל"ב, ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשמ"א: –'ששפורטש, יעקב', עמ' 400-399; -'תשבי, ישעיה', עמ' 1101.
225.
'Chasidismus Aschkenasischer', Theologische Realenzyklopaedie Band VII, Berlin New York: Walter de Gruyter 1981, pp. 705-710
תשמ"ב / 1982
226.
Studies in Jewish Mysticism, Proceedings of Regional Conferences held at the University of California, Los Angeles, and McGill University, eds. Joseph Dan and Frank Talmage, Cambridge Mass: Association for Jewish Studies 1982
227.
'בעיית המנהיגות המיסטית', מנהיגות רוחנית בישראל – מורשה ויעד, עורכת: אלה בלפר, רמת גן: המכון ליהדות ולמחשבה בת זמננו תשמ"ב, עמ' 69-63.
228.
'"כבוד נסתר"', דת ושפה – מאמרים בפילוסופיה כללית ויהודית, עורכים: משה חלמיש ואסא כשר, תל אביב: מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור תשמ"ב, עמ' 78-71.
229.
'תפילה לר' אלעזר מוורמס', טמירין, כרך שני, ירושלים: מוסד הרב קוק תשמ"ב, עמ' עז-צא.
230.
'"מעשה בשבעה חרשים" ו"משלי סנדבאר"', ידע עם כ"א, חוברות 49-50 (תשמ"ב), עמ' 40-35.
231.
'תורתם המוסרית והחברתית של חסידי אשכנז', תרביץ נ"א (תשמ"ב), עמ' 325-319
232.
'חקר ספרות ההיכלות והמרכבה', תרביץ נ"א (תשמ"ב), עמ' 691-685.
233.
'משנתו ההיסטורית של פרופ' גרשם שלום ז"ל', ציון מ"ז (תשמ"ב), עמ' 172-165.
234.
'מדעי היהדות בשנות השמונים', ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות 20 (תשמ"ב), עמ' 16-13.
235.
'זהות יהודית: קו הנסיגה האחרון', כיוונים 14 (תשמ"ב), עמ' 11-5.
236.
'מורשתו של פרופ' גרשם שלום ז"ל', הדאר 61 (תשמ"ב), עמ' 280-279.
237.
'מורשתו של פרופ' גרשם שלום ז"ל', מעריב; דעות, 22.2.1982, עמ' 5.
238.
'גרשם שלום והמימד המיסטי בתולדות ישראל', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 5.3.1982, עמ' 3; 7.
239.
'Mysticism in Jewish History Religion and Literature', Studies in Jewish Mysticism, Proceedings of Regional Conferences held at the University of California, Los Angeles, and McGill University, eds. Joseph Dan and Frank Talmage, Cambridge Mass: Association for Jewish Studies 1982, pp. 1-14
240.
'The Emergence of Mystical Prayer', Studies in Jewish Mysticism, Proceedings of Regional Conferences held at the University of California, Los Angeles, and McGill University, eds. Joseph Dan and Frank Talmage, Cambridge Mass: Association for Jewish Studies 1982, pp. 85-120
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English