דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשל"ט / 1979
201.
'"ספר מלאכים" לר' יהודה החסיד', דעת 3-2 (תשל"ח-תשל"ט), עמ' 120-99.
202.
'על קבע ועל עראי', מאזנים מ"ח (תשל"ט), עמ' 341-334.
203.
האנציקלופדיה העברית ל""א, ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע""מ תשל""ט: –'שדים ורוחות', עמ' 467-464; -'שכינה (בקבלה)', עמ' 866.
204.
'הפילוסופיה היהודית בעולם ימי הביניים', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 11.4.1979, עמ' 3; 23. חלק ב', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 13.4.1979, עמ' 21.
205.
'מישנתו של ישעיה תשבי במחשבת ישראל ובספרותו', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 4.5.1979, עמ' 21.
206.
'The Concept of Knowledge in the Shiur Qomah', Studies in Jewish Religious and Intellectual History Presented to Alexander Altmann, eds. Siegfried Stein and Raphael Loewe, Alabama: University of Alabama Press 1979, pp. 67-73
207.
'Agnon and Celestial Jerusalem', Forum 34 (1979), pp. 151-160.
208.
'The Jewish People from Past to the Future', Jewish Identity Today, ed. Yoram Beck, Jerusalem: World Zionist Organization 1979, pp. 23-32 (also in French and Spanish)
209.
'Chassidisches Erzahlgut', Enzyklopadie des Marchens, band II, Berlin 1979, pp. 1248-1252
210.
'Das Konigreich des Samael', Allgemeine judische Wochenzeitung, Dusseldorf, 2 Marz 1979, p. 30
תש"ם / 1980
211.
קבלת ר' אשר בן דוד (בשתוף עם רחל אליאור) (חומר לסמינריון), ירושלים: אקדמון תש"ם.
212.
'פרקי היכלות רבתי ומעשה עשרת הרוגי מלכות', אשל באר שבע ב' (תש"ם), עמ' 80-63.
213.
'שלש בעיות מעשיות', ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות 16 (תש"ם), עמ' 5-3
214.
'The Ashkenazi Hasidic "Gates of Wisdom"', Hommage a Georges Vajda; Etudes d'Histoire et de Pensee Juives, eds. Gerard Nahon et Charles Touati, Louvain: Peeters 1980, pp. 183-189
215.
'Samael, Lilith and the Concept of Evil in Early Kabbalah', AJS Review V (1980), pp. 17-40
216.
'Jewish Studies at the Hebrew University', Scopus 32 (1980), pp. 4-11
217.
'Three Practical Problems', Newsletter World Union of Jewish Studies 16 (1980), pp. 3-6
תשמ"א / 1981
218.
שיר היחוד עם פירוש על דרך הקבלה לר' יום טוב ליפמן מילהויזן, דברי מבוא מאת יוסף דן, ירושלים: בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי והוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס תשמ"א.
219.
תורת הרע והדימונולוגיה בקבלה הקדומה (מקורות לסמינריון), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תשמ"א.
220.
'לתולדותיה של ספרות השבחים', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי א' (תשמ"א), עמ' 100-82.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English