דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשל"ז / 1977
181.
'החיפוש אחר שרשים בסיפורת הישראלית', הדאר 56 (תשל"ז), עמ' 24-23.
182.
'קבלה, משיחיות ובעיות דורנו', סקירה חודשית 7 (1977), עמ' 39-28.
183.
'"ההוביט" מול כוחות הרשע, הערות נוספות בעיקבות הופעת ספרו של טולקין בעברית', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 11.2.1977, עמ' 2.
184.
'בין ציונות למשיחיות; חלק א': מה מאפיין ומה אינו מאפיין את המשיחיות ביהדות', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 11.3.1977, עמ' 1; 6.
185.
'בין ציונות למשיחיות; חלק ב': הציונות בין מסורת ההשכלה למסורת המשיחיות', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 18.3.1977, עמ' 5.
186.
'עגנון וירושלים של מעלה; הסיפור "לפנים מן החומה" ומקורותיו בתורת הסוד', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 1.4.1977, עמ' 17-16.
187.
'לאופיין של שלוש השכלות', על המשמר; דף לספרות ולאמנות, 8.4.1977, עמ' 6.
188.
'גרשם שלום ובעיית הגנוזיס היהודית', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 2.12.1977, עמ' 2.
תשל"ח / 1978
189.
'לתולדות הטכסט של "חכמת האגוז"', עלי ספר ה' (תשל"ח), עמ' 53-49.
190.
'"חדרי המרכבה"', תרביץ מ"ז (תשל"ח), עמ' 55-49.
191.
'תורת החסידות וספרותה' (בשיתוף עם ישעיה תשבי), פרקים בתורת החסידות ובתולדותיה, עורך: אברהם רובינשטין, ירושלים: מרכז זלמן שזר תשל"ח, עמ' 312-250. מתוך האנציקלופדיה העברית כרך י"ז.
192.
'יחיאל ההגרי – מיסטיקן ללא דת', שמעון הלקין – מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, עורך: דן לאור, תל אביב: עם עובד תשל"ח, עמ' 183-175.
193.
'אויר פסגות ותהום פעורה', גשר 23, חוברות 3-4 (1977), עמ' 43-35.
194.
'"כל אחד אחראי לגאולה"', עת-מול ג', 3 (תשל"ח), עמ' 7-6.
195.
האנציקלופדיה העברית ל', ירושלים – תל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ תשל"ח: –'קרבן (בקבלה)', עמ' 65; -'רזיאל, ספר', עמ' 976-975.
196.
'חזות קשה שלא נתבדתה: שמעון הלקין ויהדות ארה"ב', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 10.11.1978, עמ' 1; 6.
197.
Preface to: Arnold J. Band, Nahman of Bratslav, The Tales, New York: Paulist Press, Classics of Western Spirituality 1978, pp. xiii-xix
198.
'Hebrew Versions of Medieval Prose Romances', The Hebrew University Studies in Literature 6 (1978), pp. 1-9
199.
'Teraphim: From Popular Belief to a Folktale', Scripta Hierosolymitana XXVII (1978), pp. 99-106.
תשל"ט / 1979
200.
'David Biale, "Gershom Scholem – Kabbalah and Counter History"', קרית ספר נ"ד (תשל"ט), עמ' 362-358.
דפים:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English