דפים:
1 2 3 
1.
הנכרי והמנדרין; עיונים בספרות זמננו, רמת גן: מסדה 1975.
2.
'הנכרי והמנדרין: גבורי קאמי, סארטר, די בווואר - וקולין וילסון', מולד ט"ז (תשי"ח), עמ' 68-61.
3.
'אויר פסגות, ממד הזמן ותפיסת האדם ב"ימי צקלג"', מולד ט"ז (תשי"ט), עמ' 492-486.
4.
'מיתוס ניהיליסטי של עולם מתנוון; על יצירתו של ויליאם פולקנר', מולד ט"ז (תשי"ט), עמ' 650-644.
5.
'בקורת פרוסט מתוך שחזורו', מולד י"ח (תש"ך), עמ' 114-110.
6.
'ששה היכלות של שממון', מולד י"ט (תשכ"ב), עמ' 479-475.
7.
'יוסף קונראד והמאה העשרים', מולד כ' (תשכ"ב), עמ' 115-109.
8.
'"מות הזקן" לאברהם ב. יהושע', מולד כ' (תשכ"ב), עמ' 669-665.
9.
'לאופיה של טרגי-קומדיה (על "הברית האחרונה" ליעקב כהן)', במה 12, חוברות 62-63 (תשכ"ב), עמ' 42-34.
10.
'הרצון לספר והיכולת להביע', מולד כ' (תשכ"ג), עמ' 668-665.
11.
'דיון על הוראת הספרות' (עם משה לזר, דן פגיס, גרשון שקד, אריה זקס, טוביה שלונסקי), האוניברסיטה 10, א' (תשכ"ד), עמ' 11-4.
12.
'הערות לתכנית הלימודים בספרות עברית', מן היסוד 3, חוברת 68 (תשכ"ה), עמ' 10-9.
13.
'אהרן צייטלין: בין חורבן לגאולה', מולד כ"ב (תשכ"ה), עמ' 561-554.
14.
'ספרות ופוליטיקה', שדמות ל"ג (תשכ"ט), עמ' 54-50.
15.
'יחיאל ההגרי – מיסטיקן ללא דת', שמעון הלקין – מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, עורך: דן לאור, תל אביב: עם עובד תשל"ח, עמ' 183-175.
16.
'יחיאל ההגרי – מיסטיקן ללא דת', מולד ג' (תש"ל), עמ' 400-395.
17.
'הקוואדרילוגיה האלכסנדרונית של לורנס דארל', הספרות ג' (תשל"ב), עמ' 462-447.
18.
'אוגוסט 1914 או אוגוסט 1941', מולד ה' (תשל"ג), עמ' 475-471.
19.
'הצדיק מפידהוריץ, עיון ב"מעשה כשפים" ב"הכנסת כלה"', מאזנים ל"ט (תשל"ד), עמ' 229-225.
20.
'סיפורי "נכר" לש. הלקין', מולד ה' (תשל"ד), עמ' 674-667.
דפים:
1 2 3 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English