דפים:
1 2 3 
1.
ספורים, משלים ואמרות מספרות החסידות הבעש"טית (מקורות לתרגיל), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תשכ"ג.
2.
הנובילה החסידית, ליקט והוסיף מבוא יוסף דן, ירושלים: מוסד ביאליק תשכ"ו.
3.
תורת החסידות וספרותה (בשיתוף עם ישעיה תשבי), תדפיס מיוחד מתוך האנציקלופדיה העברית, כרך י"ז, עמ' 821-769, ירושלים: אקדמון תשכ"ו.
4.
הסיפור החסידי, ירושלים: כתר 1975. מהדורה שנייה: תש"ן.
5.
מחקרי חסידות, (=מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ט"ו), עורכים: עמנואל אטקס, דוד אסף ויוסף דן, ירושלים תשנ"ט.
6.
'זלמן שניאור בין הגאון והרב', מאזנים כ"ה (תשכ"ח), עמ' 474-470.
7.
'לבירור דרכי המחקר בסיפורי חסידים', דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות ב', ירושלים תשכ"ט, עמ' 57-53.
8.
'מבוא לסיפורי המעשיות של ר' נחמן מברסלב', שדמות ל"ח (תש"ל), עמ' 56-53.
9.
'Mintz, J. R., Legends of the Hasidim', קרית ספר מ"ח (תשל"ג), עמ' 650-648.
10.
'חסידים ומתחסדים בסיפורי יהודה שטיינברג', מאזנים מ"א (תשל"ה), עמ' 123-114.
11.
'החסידות: המאה השלישית', ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות 29 (תשמ"ט), עמ' 42-29.
12.
'ריקודו של ר' אלימלך', פוליטיקה 24 (1989), עמ' 13-10.
13.
'החסידות במאה העשרים', מדעי היהדות 31 (תשנ"א), עמ' 139-133.
14.
'מפרדוקס תיאולוגי לפרדוקס היסטורי: תורת חב"ד ותולדות חב"ד ', תרביץ ס"ב (תשנ"ג), עמ' 147-137.
15.
'ר' ישראל מרוז'ין בין צדיק הדור לצדיק האמת', מדעי היהדות 37 (תשנ"ז), עמ' 308-297.
16.
'קצה של החסידות הפרומקיניאנית', מחקרי חסידות, (= מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ט"ו), עורכים: עמנואל אטקס, דוד אסף ויוסף דן, ירושלים תשנ"ט, עמ' 274-261.
17.
'כפל הפנים של המשיחיות בחסידות', במעגלי חסידים: קובץ מחקרים לזכרו של פרופ' מרדכי וילנסקי, עורכים: עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל ברטל ואלחנן ריינר, ירושלים: מוסד ביאליק תש"ס, עמ' 315-299.
18.
'החסידות' (בשיתוף עם ישעיהו תשבי), מחניים ק' (תשכ"ו), עמ' רמא-רמו.
19.
'האומנם "יהדות מאובנת", ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 7.9.1973, עמ' 2.
20.
'החסידות על פרשת דרכים', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 5.4.1974, עמ' 7; 12.
דפים:
1 2 3 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English