דפים:
1 2 3 
1.
ספריית גרשם שלום בתורת הסוד היהודית: קטלוג (כרכים א-ב), עורכים: יוסף דן ואסתר ליבס, ירושלים: בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי תשנ"ט.
2.
'David Biale, "Gershom Scholem – Kabbalah and Counter History"', קרית ספר נ"ד (תשל"ט), עמ' 362-358.
3.
'משנתו ההיסטורית של פרופ' גרשם שלום ז"ל', ציון מ"ז (תשמ"ב), עמ' 172-165.
4.
'גרשם שלום: בין היסטוריה להיסטוריוסופיה', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ג', ג-ד, ירושלים תשמ"ד, עמ' 475-427.
5.
'מן הסמל אל המסומל: להבנת "עשרה מאמרים בלתי-היסטוריים על הקבלה" לגרשם שלום', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ה' (תשמ"ו),[יצא לאור בתשמ"ח], עמ' 385-363.
6.
'מן הסמל אל המסומל: להבנת "עשרה מאמרים בלתי-היסטוריים על הקבלה" לגרשם שלום', הארץ; תרבות וספרות, 19.4.1987, עמ' 18.
7.
'השבתאות והעידן החדש בתולדות ישראל', מדעי היהדות 33 (תשנ"ג), עמ' 95-85.
8.
'שלום בבי שותפי: עיון בספרים חדשים על גרשם שלום', מדעי היהדות 34 (תשנ"ד), עמ' 148-137.
9.
גרשם שלום ולימודי הקבלה באוניברסיטה העברית, תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים, כרך ב': התבססות וצמיחה, עורכת: חגית לבסקי, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס תשס"ה, עמ' 218-199.
10.
'מורשתו של פרופ' גרשם שלום ז"ל', מעריב; דעות, 22.2.1982, עמ' 5.
11.
'מורשתו של פרופ' גרשם שלום ז"ל', הדאר 61 (תשמ"ב), עמ' 280-279.
12.
'"קבלה" לגרשם שלום: הסיכום השלישי', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 3.5.1974, עמ' 1.
13.
'בין מציאות ריאלית למציאות שבלב; על ספרו החדש של גרשם שלום "מחקרים ומקורות לתולדות השבתאות וגלגוליה"', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 25.10.1974, עמ' 1.
14.
'גרשם שלום: חוקר, הוגה, אדם; עם הופעת "דברים בגו" – מיבחר כתביו בין השנים תרפ"ה-תשל"ד', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 19.12.1975, עמ' 1; 5. חלק ב', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 26.12.1975, עמ' 2; 5.
15.
'הצצה לפני ולפנים; עם הופעת הספר "פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה" לגרשם שלום', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 10.9.1976, עמ' 2; 6. חלק ב', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 17.9.1976, עמ' 2; 5.
16.
'גרשם שלום ובעיית הגנוזיס היהודית', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 2.12.1977, עמ' 2.
17.
'גרשם שלום והמימד המיסטי בתולדות ישראל', ידיעות אחרונות; תרבות, ספרות, אמנות, 5.3.1982, עמ' 3; 7.
18.
'הספר שבו נפרדו דרכיהם של החוקר והמקובל: יובל להופעת הספר "זרמים עיקריים במיסטיקה היהודית" לגרשם שלום', הארץ; תרבות וספרות, 29.9.1991, עמ' 8.
19.
'הדרך אל הקבלה: עשר שנים למותו של גרשם שלום', הארץ; תרבות וספרות, 13.3.1992, עמ' 8.
20.
'גרשם שלום בעקבי משיח: עם פרסום קובץ מחקרי השבתאות של גרשם שלום', הארץ; תרבות וספרות, 17.4.1992, עמ' 6.
דפים:
1 2 3 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English