דפים:
1 2 3 4 5 
1.
חוגי המקובלים הראשונים, ערך לפי הרצאות: יצחק אגסי, ירושלים: אקדמון תשל"ז. הדפסה שנייה: תשמ"ה.
2.
קבלת ר' אשר בן דוד (בשתוף עם רחל אליאור) (חומר לסמינריון), ירושלים: אקדמון תש"ם.
3.
תורת הרע והדימונולוגיה בקבלה הקדומה (מקורות לסמינריון), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תשמ"א.
4.
על הקדושה: דת, מוסר ומיסטיקה ביהדות ובדתות אחרות, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס תשנ"ז. מהדורה שניה: תשנ"ח.
5.
המשיחיות היהודית המודרנית, תל אביב: האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון תשנ"ח.
6.
אפוקליפסה אז ועכשיו, תל אביב: ידיעות אחרונות, ספרי חמד 2000.
7.
הלב והמעיין; מבחר חוויות מיסטיות, חזיונות וחלומות מן העת העתיקה עד ימינו, ירושלים: כתר 2005.
8.
מחקרים בקבלה, בפילוסופיה יהודית ובספרות המוסר וההגות, מוגשים לישעיה תשבי במלאת לו שבעים וחמש שנה, עורכים: יוסף דן ויוסף הקר, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס תשמ"ו.
9.
דברי הכנס הבינלאומי השני לתולדות המיסטיקה היהודית: ראשית המיסטיקה היהודית באירופה, (=מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ו', ג-ד), עורך: יוסף דן, ירושלים תשמ"ז.
10.
דברי הכנס הבינלאומי השלישי לתולדות המיסטיקה היהודית: ספר הזוהר ודורו, (=מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ח'), עורך: יוסף דן, ירושלים תשמ"ט.
11.
'"ר' יוסף קארו, בעל הלכה ומיסטיקן" לר.י.צ. ורבלובסקי', תרביץ ל"ג (תשכ"ד), עמ' 96-89.
12.
'ראשיתה של תורת הסוד העברית באירופה', ההיסטוריה של עם ישראל - תקופת האופל; היהודים באירופה הנוצרית 1096-711, עורכים: בצלאל רות וצבי ברס, תל אביב: מסדה תשל"ג, עמ' 169-165; 268-267.
13.
'ראשיתו של המיתוס המשיחי בקבלת המאה הי"ג', קדם תדפיס, המכון למדעי היהדות, ירושלים תשמ"א, עמ' 14-1.
14.
'"כבוד נסתר"', דת ושפה – מאמרים בפילוסופיה כללית ויהודית, עורכים: משה חלמיש ואסא כשר, תל אביב: מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור תשמ"ב, עמ' 78-71.
15.
'בעיית המנהיגות המיסטית', מנהיגות רוחנית בישראל – מורשה ויעד, עורכת: אלה בלפר, רמת גן: המכון ליהדות ולמחשבה בת זמננו תשמ"ב, עמ' 69-63.
16.
'פרשיות בתורת הסוד העברית', מאזנים נ"ה (תשמ"ב-תשמ"ג), עמ' 66-65.
17.
'קבלה, משיחיות ובעיות דורנו', סקירה חודשית 7 (1977), עמ' 39-28.
18.
'תורת הרע ודימונולוגיה בספר "נשמת חיים" לר' מנשה בן ישראל', מחקרים באגדה ובפולקלור יהודי, מוקדשים ליובל הששים של דב נוי, (=מחקרי המרכז לחקר הפולקלור ז'), עורכים: יששכר בן עמי ויוסף דן, ירושלים: תשמ"ג, עמ' רסג-רעד.
19.
'ראשיתו של המיתוס המשיחי בתורת הקבלה של המאה השלוש עשרה', משיחיות ואסכטולוגיה, קובץ מאמרים בעריכת צבי ברס, ירושלים: מרכז זלמן שזר תשמ"ד, עמ' 252-239.
20.
'"איגרת גרמיישא" ובעיית הפסבדו-אפיגראפיה בקבלה הקדומה', מחקרים בקבלה, בפילוסופיה יהודית ובספרות המוסר וההגות, מוגשים לישעיה תשבי במלאת לו שבעים וחמש שנה, עורכים: יוסף דן ויוסף הקר, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס תשמ"ו, עמ' 138-111
דפים:
1 2 3 4 5 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English