דפים:
1 2 3 4 
1.
פרקים בספרות המחשבה והמוסר בספרד (מקורות לתרגיל), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תשי"ט.
2.
פרקים בספרות המוסר הקבלית וסיפורי צפת (מקורות לתרגיל), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תשכ"א. הדפסה שנייה תשכ"ה.
3.
פרקים מכתבי המוסר של מקובלי ספרד (מקורות לתרגיל), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תשכ"ה.
4.
עלילות אלכסנדר מוקדון, ההדיר וצירף מבוא והערות יוסף דן, ירושלים: מוסד ביאליק תשכ"ט.
5.
מבחר ספרות המוסר (בשתוף עם ישעיה תשבי), ירושלים תל אביב: מ. ניומן תשל"א. זכה בפרס ביאליק לחכמת ישראל.
6.
מבחר מספרות המחשבה והמוסר בפרובאנס (חומר לסמינריון), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תשל"א. הדפסה שנייה תשל"ה.
7.
פרקים בספרות הדרוש הקבלית (חומר לסמינריון), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תשל"ג.
8.
הסיפור העברי בימי הביניים: עיונים בתולדותיו, ירושלים: כתר 1974.
9.
ספרות המוסר והדרוש, ירושלים: כתר 1975.
10.
ספר הישר, ההדיר והוסיף מבוא יוסף דן, ירושלים: מוסד ביאליק תשמ"ו.
11.
'סיפור רבי יוסף דילה ריינה', ספונות ו' (תשכ"ב), עמ' שיג-שכו.
12.
'בין שיר משיחי לסוניטה לגבורה', תרביץ ל"א (תשכ"ב), עמ' 413-412.
13.
'בלדה עברית קדומה', מולד י"ט (תשכ"ב), עמ' 559-557.
14.
'"אגרת הויכוח" לר' שם טוב פלקירא', אוצר יהודי ספרד ו' (תשכ"ג), עמ' 46-42.
15.
'מקום הקבלה בחקר המחשבה והמוסר; משנת הזוהר בהרצאתו של י. תשבי', מולד כ"ב (תשכ"ד), עמ' 88-82.
16.
'סיפור ר' יוסף דלה ריינה', הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות; דין וחשבון, ירושלים תשכ"ה, עמ' 144.
17.
'חידת "אלפא ביתא דבן סירא"; מתולדות הסיפור העברי בימי הבינים', מולד כ"ג (תשכ"ו), עמ' 496-490.
18.
'הפולמוס על כתבי הרמב"ם', תרביץ ל"ה (תשכ"ו), עמ' 300-295.
19.
'מחקר ספרותי ורעיוני בדרושי האלשיך', מולד כ"ד (תשכ"ז), עמ' 132-130.
20.
'הנוסח העברי של אגדת המלך ארתור', תרביץ ל"ט (תש"ל), עמ' 105-99.
דפים:
1 2 3 4 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English