דפים:
1 2 3 4 
1.
פרקים בספרות המוסר של חסידי אשכנז (מקורות לתרגיל), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תש"ך. הדפסה שנייה תשכ"ג.
2.
תורת הסוד של חסידות אשכנז, ירושלים: מוסד ביאליק תשכ"ח.
3.
עיונים בספרות חסידות אשכנז, רמת גן: מסדה 1975.
4.
ספרותם העיונית של חסידי אשכנז (חומר לסמינריון), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תשל"ג.
5.
טכסטים בתורת האלהות של חסידות אשכנז, ספר החיים, פירוש ספר יצירה לר' אלחנן בן יקר, סוד הסודות לר' אלחנן בן יקר, ירושלים: אקדמון תשל"ז.
6.
שיר היחוד עם פירוש על דרך הקבלה לר' יום טוב ליפמן מילהויזן, דברי מבוא מאת יוסף דן, ירושלים: בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי והוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס תשמ"א.
7.
כתב תמים – ר' משה תקו, פקסימיליה של כתב יד פאריס בצירוף מבוא ומפתחות, ירושלים: מרכז דינור תשמ"ד.
8.
חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית, כרכים א-ג, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה תש"ן – תשנ"א.
9.
חסידות אשכנז, תל אביב: האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון תשנ"ב.
10.
'כתב יד אופנהיים 540 מספריית אוקספורד והשואתו לספר חסידים', עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים תשי"ח.
11.
'סיפורים דימונולוגיים מכתבי ר' יהודה החסיד', דת וחברה במשנתם של חסידי אשכנז, עורך: איבן (ישראל) מרקוס, ירושלים: מרכז זלמן שזר תשמ"ז, עמ' 181-165.
12.
'סיפורים דימונולוגיים מכתבי ר' יהודה החסיד', תרביץ ל' (תשכ"א), עמ' 289-273.
13.
'סיפור אשכנזי על התגיירות מלך ערבי', ציון כ"ו (תשכ"א), עמ' 137-132.
14.
'הבסיס העיוני לתורת המוסר של חסידות אשכנז', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשכ"ג.
15.
'שרי כוס ושרי בוהן', תרביץ ל"ב (תשכ"ג), עמ' 369-359.
16.
'"ספר החכמה" לר' אלעזר מוורמס ומשמעותו לתולדות תורתה וספרותה של חסידות אשכנז', ציון כ"ט (תשכ"ד), עמ' 181-168.
17.
'"ערוגת הבושם"', תרביץ ל"ד (תשכ"ה), עמ' 301-291.
18.
'"ספר הנבון" לאחד מחסידי אשכנז', קבץ על יד ספר ו', ט"ז (תשכ"ו), עמ' 223-201.
19.
'חוג "הכרוב המיוחד" בתנועת חסידות אשכנז', תרביץ ל"ה (תשכ"ו), עמ' 372-349.
20.
'"ספרות הייחוד" של חסידי אשכנז', קרית ספר מ"א (תשכ"ו), עמ' 544-533.
דפים:
1 2 3 4 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English