דפים:
1 2 3 4 
1.
המיסטיקה העברית הקדומה, תל אביב: האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון תש"ן.
2.
דברי הכנס הבינלאומי הראשון לתולדות המיסטיקה היהודית: המיסטיקה היהודית הקדומה, (=מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ו', א-ב), עורך: יוסף דן, ירושלים תשמ"ז.
3.
'התהוות תורת הסוד העברית', מחניים ק' (תשכ"ו), עמ' ע-עה.
4.
'"ספר הרזים" מהדורת מרגליות', תרביץ ל"ז (תשכ"ח), עמ' 214-208.
5.
'התהוותו ומגמותיו של מעשה עשרת הרוגי מלכות', מחקרי ספרות מוגשים לשמעון הלקין, עורך: עזרא פליישר, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס תשל"ג, עמ' 22-15. נדפס שנית: הסיפור העברי בימי הביניים: עיונים בתולדותיו, ירושלים: כתר 1974.
6.
'לתולדות הטכסט של "חכמת האגוז"', עלי ספר ה' (תשל"ח), עמ' 53-49.
7.
'"חדרי המרכבה"', תרביץ מ"ז (תשל"ח), עמ' 55-49.
8.
'פרקי היכלות רבתי ומעשה עשרת הרוגי מלכות', אשל באר שבע ב' (תש"ם), עמ' 80-63.
9.
'חקר ספרות ההיכלות והמרכבה', תרביץ נ"א (תשמ"ב), עמ' 691-685.
10.
'ענפיאל, מטטרון ויוצר בראשית', תרביץ נ"ב (תשמ"ג), עמ' 457-447.
11.
'"מעשה מרכבה" בספרות חז"ל', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ב' (תשמ"ג), עמ' 316-307.
12.
'כתבי היד של ספרות ההיכלות והמרכבה', תרביץ נ"ג (תשמ"ד), עמ' 317-313.
13.
'תפיסת ההיסטוריה בספרות ההיכלות והמרכבה', באורח מדע; מחקרים בתרבות ישראל מוגשים לאהרן מירסקי במלאות לו שבעים שנה, עורך: צבי מלאכי, לוד: מכון הברמן למחקרי ספרות תשמ"ו, עמ' 129-117.
14.
'לבעיית הפריודיזציה של תורת הסוד העברית: משלהי העת העתיקה אל ימי הביניים', דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות ג', ירושלים תשמ"ו, עמ' 100-93.
15.
'פתח היכל שישי', דברי הכנס הבינלאומי הראשון לתולדות המיסטיקה היהודית: המיסטיקה היהודית הקדומה, (מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ו', א-ב), עורך: יוסף דן, ירושלים תשמ"ז, עמ' 220-197.
16.
'דואליזם קבלי ודואליזם גנוסטי', דעת 19 (תשמ"ז), עמ' 16-5.
17.
'היכלות גנוזים', תרביץ נ"ו (תשמ"ז), עמ' 437-433.
18.
'"ילדבאות": פעם נוספת', דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות ג' 1, ירושלים תש"ן, עמ' 259-253.
19.
'התיאופאניה של שר התורה – סיפור מעשה, מאגיה ומיסטיקה בספרות ההיכלות והמרכבה', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי י"ג-י"ד (תשנ"ב), עמ' 157-127.
20.
'גילוי "סודו של עולם"; ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה', דעת 29 (תשנ"ב), עמ' 25-5. נדפס שנית: על הקדושה: דת, מוסר ומיסטיקה ביהדות ובדתות אחרות, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס תשנ"ז.
דפים:
1 2 3 4 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English