דפים:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
תשי"ח / 1958
1.
'כתב יד אופנהיים 540 מספריית אוקספורד והשואתו לספר חסידים', עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים תשי"ח.
2.
'הנכרי והמנדרין: גבורי קאמי, סארטר, די בווואר - וקולין וילסון', מולד ט"ז (תשי"ח), עמ' 68-61.
תשי"ט / 1959
3.
פרקים בספרות המחשבה והמוסר בספרד (מקורות לתרגיל), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תשי"ט.
4.
'אויר פסגות, ממד הזמן ותפיסת האדם ב"ימי צקלג"', מולד ט"ז (תשי"ט), עמ' 492-486.
5.
'מיתוס ניהיליסטי של עולם מתנוון; על יצירתו של ויליאם פולקנר', מולד ט"ז (תשי"ט), עמ' 650-644.
תש"ך / 1960
6.
פרקים בספרות המוסר של חסידי אשכנז (מקורות לתרגיל), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תש"ך. הדפסה שנייה תשכ"ג.
7.
'בקורת פרוסט מתוך שחזורו', מולד י"ח (תש"ך), עמ' 114-110.
תשכ"א / 1961
8.
פרקים בספרות המוסר הקבלית וסיפורי צפת (מקורות לתרגיל), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תשכ"א. הדפסה שנייה תשכ"ה.
9.
'סיפורים דימונולוגיים מכתבי ר' יהודה החסיד', תרביץ ל' (תשכ"א), עמ' 289-273.
10.
'סיפור אשכנזי על התגיירות מלך ערבי', ציון כ"ו (תשכ"א), עמ' 137-132.
תשכ"ב / 1962
11.
'סיפור רבי יוסף דילה ריינה', ספונות ו' (תשכ"ב), עמ' שיג-שכו.
12.
'בין שיר משיחי לסוניטה לגבורה', תרביץ ל"א (תשכ"ב), עמ' 413-412.
13.
'ששה היכלות של שממון', מולד י"ט (תשכ"ב), עמ' 479-475.
14.
'בלדה עברית קדומה', מולד י"ט (תשכ"ב), עמ' 559-557.
15.
'יוסף קונראד והמאה העשרים', מולד כ' (תשכ"ב), עמ' 115-109.
16.
'"מות הזקן" לאברהם ב. יהושע', מולד כ' (תשכ"ב), עמ' 669-665.
17.
'לאופיה של טרגי-קומדיה (על "הברית האחרונה" ליעקב כהן)', במה 12, חוברות 62-63 (תשכ"ב), עמ' 42-34.
תשכ"ג / 1963
18.
ספורים, משלים ואמרות מספרות החסידות הבעש"טית (מקורות לתרגיל), עורך: יוסף דן, ירושלים: אקדמון תשכ"ג.
19.
'הבסיס העיוני לתורת המוסר של חסידות אשכנז', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשכ"ג.
20.
'הרצון לספר והיכולת להביע', מולד כ' (תשכ"ג), עמ' 668-665.
דפים:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English